Veel belangstelling voor tweede Buurttafel HMC Westeinde

27 mei 2019

Voor de tweede maal organiseerde HMC een Buurttafel voor omwonenden van HMC Westeinde. Na een korte terugblik op de bijeenkomst van 8 maart, werd stilgestaan bij de stand van zaken op 20 mei.

Het gesprek ging vooral over het verbeteren van de doorstroming op de Lijnbaan en over parkeren. Er waren veel vragen, zorgen en ideeën.

Verbeteren doorstroming

De inrichting van de stad en het verkeer is in handen van de gemeente Den Haag. Hoofd Service en Huisvesting van het HMC, John Heijstek: “Als HMC zijn we wel continu in gesprek met de gemeente over de bereikbaarheid van onze locaties. Maar uiteraard kunnen inwoners ook zelf signalen afgeven bij de gemeente Den Haag over de verkeersafwikkeling. Wij gaan de doorstroming verbeteren door de inzet van parkeerwachten, betere bewegwijzering en een andere oprit.”
“Misschien is een rotonde een goed idee?” opperde een bewoner. Een van de aanwezige ambtenaren gaf aan dat de gemeente nog deze zomer start met de herinrichting van het kruispunt Lijnbaan/Westeinde. “Er zijn nu drie rijbanen. De rechterrijbaan, die nu ook voor doorgaand verkeer is, is dan alleen nog bestemd voor afslaand verkeer naar HMC Westeinde.”

Zorgen over tijdelijke parkeerdek

Aan de tafels bleek dat de omwonenden zich vooral zorgen maken over het tijdelijke parkeerdek. “Automobilisten kijken dan zo mijn tuin en huis in. En dan heb ik het nog niets eens over fijnstof, geluidsoverlast, de grotere kans op inbraak en het wegnemen van daglicht. Dat laatste is vooral problematisch omdat er twaalf atelierwoningen aan de kant van het parkeerdek grenzen. Ik denk dat wij bezwaar gaan aantekenen tegen de bouw van de tijdelijke parkeervoorziening.”

Parkeren voor medewerkers

John Heijstek: “We verwachten zeer beperkt extra verkeer richting HMC Westeinde, maar we willen wel meer parkeerplaatsen. Voor onze patiënten en bezoekers en voor onze medewerkers.” Een omwonende suggereerde om medewerkers te verbieden om met de auto naar het werk te komen. “We ontmoedigen wel, maar verbieden kan niet. En dat willen we ook niet. Goede bereikbaarheid is voor medewerkers erg belangrijk en kan één van de redenen zijn om bij ons wel of niet te werken. We huren voor medewerkers parkeerplaatsen in de omgeving.”, aldus John Heijstek.

Korte en lange termijn-oplossing

Voor de korte termijn, de komende vijf jaar, wil HMC dus een tijdelijk parkeerdek bouwen. In die vijf jaar wordt een plan gemaakt voor een definitieve parkeeroplossing. “Het kan ook zo zijn dat er minder parkeerbehoefte ontstaat. Bijvoorbeeld door verplaatsing van een deel van de poliklinische en klinische zorg naar HMC Antoniushove. Of omdat meer mensen thuis of bij de huisarts zorg van ons krijgen en niet naar HMC Westeinde hoeven. Dan is wellicht geen uitbreiding van de parkeerruimte noodzakelijk. Op dit moment weten wij nog niet precies wat de toekomst brengt, vandaar dat we nu voor een tijdelijke parkeeroplossing kiezen in de vorm van een parkeerdek”, aldus sectormanager Services HMC Sander van den Berg.

Waarom niet de grond in?

Maar waarom komt er een parkeerdek; waarom ga je niet de grond in? “Dat kost zeker 1,5 jaar en we kunnen niet zolang die parkeerruimte missen. We hebben voldoende parkeerplekken nodig voor onze patiënten, die vaak slecht ter been zijn”, antwoordde Jaimy Dijkshoorn, sectormanager Bouw HMC. “Daarnaast brengt een ondergrondse parkeergarage te veel extra kosten met zich mee.”

Spaar de bomen

Ook bleken er zorgen te bestaan over de bomen die voor het Hofje staan en op en rond de parkeerplaats. Voor de tijdelijke parkeervoorziening worden geen bomen gekapt. John Heijstek: “We willen juist vergroenen, want dat is fijn voor de buurt. We zijn in overleg met het Hofje om de tuin te herstellen. En er komt een Westeinde-tuin.”

Liever geen parkeerdek

Als iedereen het ergens over eens was: liever geen parkeerdek! Voorzitter RvB Paul Doop: “Als het niet nodig is, dan bouwen we het ook niet. Wij besteden ons geld liever aan zorg dan aan parkeerplaatsen.”

Meer weten

Bekijk de presentatie
Bekijk het overzicht van de veel gestelde vragen en gegeven antwoorden