Uw medische gegevens veilig inzien voor u en uw huisarts

4 januari 2019

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) introduceert in 2019 een digitaal patiëntenportaal ‘mijnHMC’ en een huisartsenportaal. Uw medische gegevens kunt u zelf veilig inzien via het patiëntenportaal en beschikbaar stellen aan uw eigen huisarts via het huisartsenportaal. HMC is voorstander van deze mogelijkheden, omdat dit uw zorg ten goede komt.

Vanaf 5 januari kunt u via mijnHMC digitaal uw medische gegevens inzien van behandelingen en onderzoeken die bij HMC zijn verricht. Deze online dienstverlening is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Het patiëntenportaal zal u niet alleen toegang bieden tot uw medisch dossier. U kunt op mijnHMC ook afspraken maken met het ziekenhuis, uw adres wijzigen, een consult op afstand met de arts hebben en nog veel meer. In de loop van 2019 gaan we steeds meer functionaliteiten aanbieden via mijnHMC.

U kunt in mijnHMC inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor digitale identiteit en is een unieke code die gekoppeld is aan uw burgersservicenummer (BSN). De overheid garandeert dat uw DigiD niet door iemand anders gebruikt kan worden.