Update naar aanleiding van berichtgeving in de media

10 januari 2019

Wij vinden het als HMC belangrijk om de inwoners van Den Haag en de regio nu en in de toekomst hoogstaande zorg te blijven bieden. Tegen die achtergrond verkennen wij de mogelijkheden om de zorg nu en in de toekomst haalbaar en betaalbaar te houden. Deze weken vinden hierover gesprekken plaatst met vertegenwoordigers van patiënten, medewerkers, verwijzers, zorgverzekeraars maar ook de gemeenten en het ministerie van VWS. De betrokkenheid is groot.

Wij zullen op 24 januari graag aan onze medewerkers en vervolgens ook aan inwoners van de regio Haaglanden vertellen wat de uitkomst is van deze verkenningen.

De verkenningen geven een kader aan de richting voor de toekomst. Vervolgens wordt deze richting, in dialoog met belanghebbenden zoals de bewoners in de regio, op (maatschappelijk) draagvlak getoetst. Suggesties en zorgen die daaruit naar voren komen worden zorgvuldig gewogen, waarna het proces van besluitvorming zal plaatsvinden in afstemming met de formele adviesorganen.

In de weken vanaf 24 januari zullen wij informatiebijeenkomsten organiseren voor de inwoners van de regio.