Trauma chirurg blikt terug: ‘2020 liet zien: acute zorg zit echt in het DNA van HMC’

29 december 2020

“2020 was natuurlijk een hectisch jaar. Maar 2020 liet ook zien: acute zorg zit echt in het DNA van HMC. We hebben uitgestraald dat we de acute zorg willen borgen en dat we daar voor staan,” zegt traumachirurg Dr. Jochem Hoogendoorn als hij terugblikt op het afgelopen jaar waarin corona toonaangevend was. “In de eerste golf zag je bij ons in Den Haag, net als in de rest van het land, minder traumagevallen. Door de lockdown was het rustig op straat en dat zag je terug in ons Traumacentrum: minder verkeersongevallen, en minder traumaletsels door sport of werk.”

Het was in maart onvoorspelbaar hoe hoog de piek van de eerste golf zou worden. “HMC heeft snel een duidelijke keuze gemaakt om de planbare zorg volledig af te schalen om zo, naast de zorg voor covidpatiënten, dezelfde capaciteit over te houden voor opnames en operaties van patiënten met een andere acute zorgvraag, zoals na een ongeval. Dat hebben we ook waargemaakt,” zegt Hoogendoorn. “We hebben in HMC alle traumapatiënten altijd op kunnen nemen. Dit kon ook door goede afspraken in de regio.” HMC en het HagaZiekenhuis spraken in de eerste golf af dat patiënten met acute hartzorg naar het HagaZiekenhuis werden gebracht en dat patiënten die een ernstig trauma naar HMC werden gebracht. Door deze verdeling van hoog complexe acute zorg konden beide ziekenhuizen efficiënter omgaan met de inzet van medewerkers en IC-capaciteit en samen de best mogelijke acute zorg bieden in de regio Haaglanden. “Deze goede samenwerking biedt blijvende voordelen voor de patiënt. De tweede golf heeft minder impact dan de eerste golf in het voorjaar. Het aantal ongevallen ligt ongeveer op hetzelfde niveau als andere jaren in deze periode. We zijn in de tussentijd wel anders gaan werken door nog kritischer te kijken hoe vaak patiënten poliklinisch terug moeten komen tijdens de behandeling. Zo zijn er nu veel meer belafspraken met patiënten. Dat maakt het werk anders, maar dat is een goede ontwikkeling."

Hoe ziet het komende jaar eruit, met mogelijk een derde golf? “We willen blijven waarmaken dat we ook dan altijd voldoende capaciteit beschikbaar hebben om de acute zorg te kunnen verlenen na ongevallen, maar ook voor neurologie en oncologie. En dat we bij een derde golf de planbare zorg, zoals in mijn vakgebied bijvoorbeeld mensen met klachten van het materiaal dat tijdens een eerdere operatie aan hun breuk is ingebracht of patiënten met een liesbreuk of galsteenlijden, ook overeind kunnen houden. Dit is weliswaar geen levensreddende zorg, maar de steeds langer wordende wachtlijst voor dit soort operaties is echt heel erg vervelend voor de mensen die het betreft."