Topklinische zorgfuncties HMC in nieuw online register

10 december 2018

De vereniging van samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) lanceert vandaag een overzicht van de als ‘topklinisch’ beoordeelde zorgfuncties binnen de 26 topklinische opleidingsziekenhuizen in ons land. Maar liefst zeven hoogwaardige zorgfuncties van HMC zijn op topklinisch niveau erkend en opgenomen in het register.

Het STZ Topklinisch Zorgregister toetst de kwaliteit van complexe zorgfuncties binnen deze ziekenhuizen aan verschillende inhoudelijke, kwalitatieve criteria. Daaronder zijn: regelmatig contact met patiëntenorganisaties, het uitvoeren van en publiceren over wetenschappelijk onderzoek over het specialisme en het bestaan van opleidingsmogelijkheden binnen de afdeling. Met het STZ Topklinisch Zorgregister wordt inhoud gegeven aan de status van topklinisch ziekenhuis en meer in het algemeen draagt het register bij aan transparantie over de kwaliteit van complexe medische ingrepen.

Topklinische zorgfuncties HMC

HMC heeft voor de volgende zeven hooggespecialiseerde zorgfuncties erkenning op topklinisch niveau gekregen:

  • Medisch Centrum voor Dansers en Musici (MCDM)
  • Cardio-MRI met mapping van hartspierweefsel
  • Gespecialiseerde radiotherapie voor borstkanker, waaronder IntraOperatieve Radiotherapie (IORT)
  • Toegang voor peritoneaal en hemodialyse
  • Slaapcentrum
  • Meniscustransplantaties
  • Intra-arteriële trombolyse in neurovasculair centrum HMC

Bovengemiddeld complexe zorgfuncties

Het STZ Topklinisch Zorgregister telt bij de lancering honderd zorgfuncties. Die zijn allemaal beoordeeld door een toetsingscommissie van medische experts binnen en buiten de aangesloten ziekenhuizen en van vertegenwoordigers van artsen- en patiëntenverenigingen. Het gaat om zorgfuncties voor bovengemiddeld complexe aandoeningen, waarbij patiëntzorg is verweven met een opleidingsfunctie en wetenschappelijk onderzoek door de behandelende specialisten. Juist die verwevenheid maakt de zorg ‘topklinisch’.

Het register is openbaar

Het online register (www.stz.nl/zorgregister) is openbaar toegankelijk en bedoeld voor gebruik door zowel patiënten en geïnteresseerden als voor de zogeheten ‘eerstelijnszorg’, zoals huisartsen en artsen bij doorverwijzende ziekenhuizen. Het biedt in één oogopslag de behandelende afdeling(en) binnen de topklinische ziekenhuizen bij complexe aandoeningen.

Telkens meer specialismen toegevoegd

Het kan zijn dat een door u gezochte aandoening in het register nog niet gekoppeld wordt aan een zorgfunctie van een topklinisch ziekenhuis. De komende tijd wordt het STZ Topklinisch Zorgregister flink aangevuld.

Wat zijn topklinische ziekenhuizen?

Topklinische ziekenhuizen zijn ziekenhuizen met een bovenregionale functie, die niet zijn gekoppeld aan een universiteit. In topklinische ziekenhuizen wordt complexe medische zorg aangeboden. De ziekenhuizen investeren daarnaast in onderzoek en opleidingen. Nederland telt 26 topklinische ziekenhuizen.

Hier vindt u het register: www.stz.nl/zorgregister