Toekomstvisie op de zorg van de minister voor Medische Zorg en Sport

31 juli 2019

Minister Bruins heeft 12 juli de Tweede Kamer een brief geschreven over de ontwikkelingen in de gehele medische zorg in Nederland en over hoe hij de toekomst ziet.

Volgens hem vragen allerlei ontwikkelingen om een andere organisatie van de zorg, waarin multidisciplinaire samenwerking en samenwerking in netwerken steeds belangrijker worden. Zodat de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek kan worden gegeven, met als doel dat mensen zoveel mogelijk kunnen blijven functioneren. Hij noemt twee randvoorwaarden: de zorg moet betaalbaar blijven en er moeten voldoende juist gekwalificeerde zorgprofessionals zijn om deze zorg te kunnen leveren.

Lees hier zijn brief:

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/bruno-bruins/documenten/kamerstukken/2019/07/12/kamerbrief-over-visie-medisch-zorglandschap