Coronavirus: wat moet u weten?

Tien jaar dotteren bij HMC

14 juni 2019

Dit jaar is het tien jaar geleden dar er voor het eerst gedotterd werd bij Haaglanden Medisch Centrum. De techniek is in die tien jaar flink verbeterd. HMC-cardioloog Pranobe Oemrawsingh demonstreerde vandaag (vrijdag 14 juli) via een live verbinding vanuit HMC Westeinde de laatste techniek aan zijn vakgenoten tijdens de Dres Meeting, het jaarlijkse congres voor cardiologen.

Bij dotteren is het van belang om te weten hoe ernstig de vernauwing in de kransslagader(s) is en hoeveel bloed er nog doorheen stroomt. Bij de nieuwe techniek hoeft er niet meer met een draadje door de ader te worden gegaan om de vernauwing te meten, maar wordt op basis van röntgenbeelden een berekening gemaakt.

Over deze techniek zegt Oemrawsingh: ‘We kunnen door deze techniek precies zien waar de problemen zitten en hoe groot ze zijn. We kunnen zorgvuldiger en gerichter werken. Overbodige dotteringrepen worden hierdoor voorkomen. En in plaats van één meting via een draadje in het lichaam, kunnen we nu alles in één keer bekijken, we krijgen een compleet beeld.’

Dotteren
Met dotteren wordt de vernauwing in de kransslagader opgerekt met een soort ballonnetje. Daardoor kan er weer voldoende bloed doorheen stromen. Tien jaar geleden werden er ongeveer 800 mensen gedotterd in HMC. Naar verwachting worden dat er dit jaar ruim 1400.