Tekort aan laboranten zorgt voor minder onderzoekscapaciteit

21 augustus 2019

Net als veel andere Nederlandse ziekenhuizen heeft HMC op sommige afdelingen een tekort aan zorgpersoneel. Momenteel is dit vooral voelbaar bij de afdeling Radiologie. Daar zijn we op zoek naar nieuwe laboranten. Momenteel is het tekort voor de patiënten nog niet merkbaar geweest. HMC probeert in de komende maanden de mogelijke wachttijden, die door het tekort kunnen ontstaan, tot een minimum te beperken.

Het tekort aan laboranten betekent ook dat HMC de komende tijd minder capaciteit heeft om radiologische onderzoeken uit te voeren. Daardoor kunnen er voor sommige patiënten – met name voor onderzoeken met een lagere urgentie – langere wachttijden ontstaan.

Voorrang medische urgentie
"Natuurlijk doen we ons uiterste best om die zo kort mogelijk te houden en waar mogelijk te voorkomen", aldus Michiel Knaven, clustermanager Medisch Ondersteunend bij HMC. "Dat doen we bijvoorbeeld door onze planning te optimaliseren en onderzoeken te verplaatsen naar klinieken in de buurt. We zorgen ervoor dat de zorg waarbij snelheid is geboden, niet in het gedrang komt. Patiënten met een medische urgentie geven we altijd voorrang."

Nieuw personeel
"Het tekort aan capaciteit lossen we naar verwachting niet op korte termijn op", zegt Knaven. "Overal in de zorg is er een tekort aan personeel. We werken hard om die trend om te buigen. Voor de afdeling Radiologie hebben we onder meer een campagne opgezet om nieuw personeel aan te trekken en doen we zoveel mogelijk om onze huidige collega's te behouden. Intussen nodigen we laboranten van harte uit om bij HMC te solliciteren. Voor hen is het een mooie plek om te werken, onder andere vanwege het complete scala aan specialismen en aard van zorg (acuut, electief, oncologie, chronisch), zoals dat we hebben en gewoon omdat het hier heel fijn werken is."