SGOrun sponsorestafetteloop: hardlopen tussen Spoedeisende Hulpafdelingen

14 september 2018

Op zaterdag 22 september doet de afdeling Spoedeisende Hulp van HMC weer mee aan de derde landelijke SGOrun met als doel geld in te zamelen om wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied van de Spoedeisende Geneeskunde te faciliteren. De SGOrun is een sponsorestafetteloop van Spoedeisende Hulp naar Spoedeisende Hulp.

HMC zal via het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda naar het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein lopen. Het startschot klinkt om 9.00 uur en na 75 kilometer zal de laatste hardloper om ongeveer 16.00 uur binnenlopen. Op hetzelfde moment lopen minstens achttien SEH-teams in het hele land óók naar een ander ziekenhuis toe. Ons ziekenhuis fungeert daarbij als bestemming voor de collega's uit het Franciscus Gasthuis.

Rennen voor de wetenschap
Onze tien gemotiveerde HMC hardlopers “rennen voor de wetenschap"; het team bestaat uit Paul Doop (voorzitter van de raad van bestuur), Ernie de Deckere, Geesje van Woerden, Marjolein Koen, Alice Vis, Berbel Würth en Merel van Loon (allen SEH-arts), Eline de Jong (AIOS SEH), Anne Jan Jansen (SEH-verpleegkundige) en Wendy Schmidt (zorgmanager van de Acute Service). De begeleidende bus wordt bestuurd door Jordi Fransz (AIOS SEH).

Het Spoedeisende Geneeskunde Onderzoek fonds (SGO fonds), dat de sponsoropbrengst ontvangt, verstrekt onderzoeksgelden aan diverse projecten in het land op het gebied van de spoedeisende geneeskunde. Het HMC team hoopt op toch zeker een landelijke totaalopbrengst van 25.000,- euro.

Donatie
Wie een donatie wil doen: dit mogelijk via bankrekening NL36 INGB 0006 4107 81 t.n.v. Stichting Spoedeisende Geneeskunde Onderzoek fonds o.v.v. ‘SGOrun team HMC’ of door middel van PayPal via de ‘doneer’ button via de volgende link: www.sgorun.nl/doneer/
Daarbij kan worden vermeld welk team gesteund wordt, maar de opbrengst van alle deelnemende ziekenhuizen komt bij elkaar in één pot.