SER bezoekt HMC Westeinde

25 april 2019

Achttien leden van de commissie 'Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg' van de Sociaal-Economische Raad (SER ) brachten op dinsdag 23 april een werkbezoek aan HMC. Zij kwamen kijken en luisteren hoe HMC en de Haagse partners gestalte geven aan 'de juiste zorg op de juiste plek'.

De commissie 'Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg' adviseert de regering en het parlement over de vraag hoe Nederland de komende jaren kan voldoen aan de vraag naar zorg en hoe de kosten beheersbaar kunnen blijven. Om een goed beeld te krijgen van de huidige en toekomstige omstandigheden in de zorg, brengen de leden van deze commissie geregeld werkbezoeken aan zorginstanties en andere betrokken partijen.

HMC verwelkomde samen met vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag, Haagse Campus LUMC en enkele huisartsen, een aantal kroonleden – onafhankelijke deskundigen op diverse gebieden, zoals zorg en economie –, SER-leden die aanwezig waren namens werkgeversorganisaties, vakbonden en ministeries, SER-voorzitter Mariëtte Hamer en commissievoorzitter Romke van der Veen.

Toekomst van de zorg

ser2.jpgBestuursvoorzitter Paul Doop vertelde hoe HMC samen met verschillende Haagse partners de toekomst van de zorg invulling geeft, wat dat betekent voor de inwoners van Haaglanden en wat de gevolgen zijn voor HMC en onze medewerkers. In dialoog met alle betrokken partijen willen wij de kwaliteit van de zorg waarborgen, de zorg dicht bij de mensen houden of brengen, waarbij de zorg tegelijkertijd betaalbaar moet blijven.

Peter den Hollander, Chief Medical Information Officer voor HMC en orthopedisch chirurg, noemde het proefproject waarbij orthopeden consulten verzorgen op de huisartsenpraktijk in plaats van in het ziekenhuis. Dit bleek een succesvol experiment, waarbij patiënten aangaven heel tevreden te zijn, terwijl hierdoor het ziekenhuisbezoek voor orthopedie substantieel afnam.

Levendig gesprek

Er ontstond een levendig gesprek, waarin de SER-leden vragen stelden aan de aanwezige vertegenwoordigers van HMC, huisartsen, thuiszorg, welzijn en de gemeente. Die vragen gingen onder meer over het effect die keuzes in de zorg hebben op de kwaliteit van die zorg, patiënten, medewerkers en andere betrokken partijen. Over hoe de gemeente en zorginstanties de zorgkosten willen beperken en welke rol ICT zou kunnen spelen. En over hoe zij privacy waarborgen in een online omgeving en in hoeverre bestaande wetgeving in de toekomst nog voldoet.

Commissievoorzitter Romke van der Veen vatte de ontmoeting samen als "een inspirerende bijeenkomst, met een grote uitdaging voor de toekomst".