Samen met Haagse Hout en Scheveningen in gesprek over goede zorg

22 juli 2019

Zo’n zestig mensen bezochten de Zorgtafel op 10 juli over de toekomst van de zorg in Haagse Hout en
Scheveningen. Het eerste uur gaat het vooral over de noodzaak van de veranderingen en over het besluitvormingsproces.

Hierna is er nog voldoende tijd om met elkaar na te denken over een nieuwe bestemming van het Bronovo-terrein en over de vraag hoe de zorg er daar dan zou kunnen uitzien. Het gaat ook over de rol van digitalisering in de zorg en over de vraag hoe de diverse zorgverleners in de keten kunnen samenwerken in de wijken en bij mensen thuis.

Wie heeft regie?

“Wij bouwen geen zorg af als die niet opgepakt kan worden door een ander in de zorgketen”, aldus Norbert Hoefsmit van de Raad van bestuur van HMC. “Ziekenhuiszorg is trouwens een relatief klein stukje van die keten. Vooral huisartsen spelen een centrale rol in de kwaliteit van zorg en welzijn. Dat gebeurt steeds meer samen met de wijkverpleging, thuiszorg, mantelzorg, vrijwilligers, fysiotherapeuten, apothekers, verpleegzorg en niet te vergeten: de gemeente.”

Samen zorgen we voor goede zorg in de toekomst, was tot nu toe de conclusie van elke Zorgtafel. Wat voor de aanwezigen de vraag oproept: ‘Wie heeft de regie?’ Norbert Hoefsmit: “Multidisciplinair samenwerken in netwerken óver de domeinen heen gaat niet vanzelf. Ik denk dat de gemeente de aangewezen partij is om hierin het voortouw te nemen. Wij dragen hieraan graag ons steentje bij.”

Wij moeten ook beter

Specialist Theo de Rooij steekt de hand in eigen boezem: “We moeten onze HMC-locaties Westeinde en Antoniushove verder renoveren en onze processen optimaliseren. Wat mij betreft is de patiënt koning. Uw agenda is leidend. De bakker werkt ook in het weekend; waarom specialisten niet? Hierover praten we in de maatschap. Ik weet dat niet al m’n collega’s hierom staan te springen; deze verandering kost tijd. Ik weet ook dat ik collega’s heb die vooral interesse hebben in hoog-complexe zorg. Tegelijkertijd vraagt u - en terecht! - aandacht voor de kwaliteit van ‘eenvoudige’ zorg. Voor die, vanuit de zorgverlener bezien, vaak routinematige behandelingen is een ziekenhuis eigenlijk te duur. Een patiënt die naar ons toekomt en plaatsneemt in onze wachtkamer heeft HMC op dat moment al 90 euro gekost. En dan heeft diegene nog geen arts gezien.”

Bronovo open als weekziekenhuis

Sinds 2 juli is het Bronovo open als weekziekenhuis; uiterlijk in 2024 zal het als ziekenhuis-locatie sluiten. Norbert Hoefsmit: “Ik verwacht dat hier iets terugkomt dat wonen en zorg combineert, want daaraan hebben veel ouderen in deze omgeving behoefte. Ik verwacht ook dat Hubertusduin blijft bestaan en dat op het terrein veelgevraagde poliklinische zorg zal blijven. Naast allerlei andere aanbieders van zorg. Of dit gebouw blijft, weet ik niet. Dat hangt af van degene die hier gaat ontwikkelen. Voor de duidelijkheid: we zijn nu niet bezig met de verkoop van deze grond! Trouwens, dat kunnen en willen we ook niet zelfstandig beslissen.”
HMC en de gemeente Den Haag beginnen na de zomervakantie met het maken van een Planuitwerkingskader (PUK). Hierin stelt de gemeente kaders vast voor een initiatiefnemer die een plan heeft met Bronovo. “Belanghebbenden zoals u kunnen dan meedenken over de toekomst van het Bronovo-terrein”, besluit Hoefsmit.

Cliëntenraad steunt koers

De Cliëntenraad is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de toekomstplannen en staat er pal voor. Pieter Jöbses: “HMC moet veranderen om goede zorg te kunnen blijven leveren. We zijn ook groot voorstander van de Zorgtafels, want goede zorg kan alleen als de hele keten betrokken is. Verder blijkt ook vanavond weer dat we moeten blijven praten over wat we willen bereiken en wat we daarvoor moeten doen en laten. Communiceren doe je nooit te veel. Wat me ook opvalt is dat hier vanavond mensen zijn die negatief over HMC Westeinde spreken. Als er daar dingen niet goed gaan, moeten we die aanpakken. En als dat negatieve beeld niet klopt met de werkelijkheid, dan moeten we dat samen recht zetten.”

Specialist Theo de Rooij gaf tijdens de Zorgtafel uitleg over het belang van concentratie van de spoedeisende hulp. Hier is ook eerder een video over gemaakt, zie: De kwaliteit van zorg verbetert als er minder SEH’s zijn.

Zie voor meer informatie over het Planuitwerkingskader: Voorbereidingen op toekomst Bronovo-terrein