Coronavirus: wat moet u weten?

Reactie naar aanleiding berichtgeving Algemeen Dagblad

9 juli 2019

Het Algemeen Dagblad publiceerde deze ochtend een artikel naar aanleiding van de ervaring met ons ziekenhuis van enkele patiënten. Uiteraard hebben wij de desbetreffende journalist voorafgaand en op zijn verzoek van informatie voorzien, meer dan de enkele quote die nu is opgenomen. Wij herkennen ons niet in het eenzijdige beeld dat in dit artikel wordt gecreëerd. Wij betreuren het ten zeerste dat de journalist hiervoor gekozen heeft.

Omdat wij als HMC transparant willen zijn naar onze patiënten en medewerkers, treft u hieronder onze reactie aan de journalist aan.

In het artikel wordt één patiënt met naam en toenaam genoemd. Wij kiezen ervoor, in het kader van de privacy van onze patiënten, om hen te anonimiseren. 

De initiële vraag van de journalist ging over de samenvoeging van de Spoedeisende Hulp (SEH) in HMC Westeinde. Daarbij gaf hij voorbeelden van patiënten, waarbij een en ander niet goed zou zijn gegaan.

In het artikel wordt geïmpliceerd dat de breuk in de elleboog van mevrouw X over het hoofd is gezien, terwijl zij bij binnenkomst is behandeld voor haar breuk, zoals te lezen in onze reactie. Bij de standaard extra check de volgende dag, bleek dat de breuk iets verder doorliep. Het gebeurt soms dat bij deze standaardcheck nog iets aan het licht komt. Juist daarvoor is deze check in het leven geroepen.

Mbt mevrouw Y; wij begrijpen dat zij het vervelend heeft gevonden om drie ziekenhuizen te hebben moeten bezoeken. Om haar snel te kunnen helpen, is haar voorbereidende gesprek op de operatie in HMC Antoniushove gepland. Hier was als eerste plek. De operatie vindt regulier in Westeinde plaats. Dit heeft dus niets te maken met ‘van het kastje naar de muur’ (quote Algemeen Dagblad), maar met het feit dat wij, als HMC, patiënten zo snel als mogelijk willen helpen en het feit dat operaties nu eenmaal op een bepaalde plek plaatsvinden.

Onze reactie

Mbt de SEH-cijfers is er afgesproken dat we die in ROAZ-verband (Regionaal Overleg Acute Zorg) delen en dat het ROAZ hierover rapporteert. Wij kunnen hierover verder geen informatie verstrekken.

We kunnen de drukte prima aan. Dat komt omdat de capaciteit onder de streep hetzelfde is gebleven. Artsen en verpleegkundigen zijn vanuit Bronovo naar Westeinde gekomen. Ook is de capaciteit op de SEH uitgebreid met 9 kamers en is het aantal klinische bedden in Westeinde uitgebreid met 80 bedden. De SEH-collega’s beamen dat we de drukte goed aan kunnen.

De effecten van de samenvoeging van de SEH’s wordt regionaal gemonitord. Hiervoor is het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) verantwoordelijk. Het ROAZ rapporteert wekelijks aan het ministerie van VWS.

Terugkomend op de door de journalist genoemde patiënten; De aangedragen voorbeelden houden geen verband met de sluiting van de SEH in HMC Bronovo:

Mevrouw X is op 4 juli via de huisartsenpost naar Westeinde doorverwezen voor een drukverband vanwege een breukje in de elleboog. De volgende dag zijn haar foto’s nogmaals beoordeeld. Dit is een standaardprocedure om de dag erna een check te doen. De breuk van mevrouw X bleek iets verder door te lopen, waardoor het achteraf verstandiger leek haar toch in te gipsen i.p.v het drukverband, zoals we dat eerst hebben aangelegd. Het drukverband had ook kunnen blijven zitten, maar dan had ze niet kunnen tillen bijvoorbeeld. In overleg met haar is besloten om alsnog een gipsverband aan te leggen. Dat is vanmorgen (maandag 8 juli) aangelegd.

Mevrouw Y is ruim voor de verplaatsing (21 juni) van de SEH via het ziekenhuis in Utrecht doorverwezen naar onze gipskamer in Bronovo. Vervolgens heeft zij voorafgaand aan haar operatie in Antoniushove haar anesthesiegesprek gehad, omdat hier naar alle waarschijnlijkheid als eerste plaats was. Dit alles om haar zsm te kunnen helpen. Nu vindt de operatie in Westeinde plaats (dit is waar deze operaties regulier plaatsvinden).Ook dit verhaal heeft met de sluiting van de SEH niets van doen.

Artikel

Het artikel uit het Algemeen Dagblad vindt u hier. Let op: het betreft hier een zogeheten Premium-artikel. Het kan zijn dat u deze niet kan/mag lezen.