Planbare zorg uitgesteld: wat betekent dit voor u?

22 december 2020

In de landelijke media is te lezen dat alle planbare (niet acute) operaties gestaakt worden vanwege de stijging van Covid-patiënten. Wat betekent dit voor uw afspraak in HMC?

Heeft u binnenkort een afspraak in HMC? Dan hoeft u niets te doen. U kunt zich gewoon op het afgesproken moment in ons ziekenhuis melden. Onze poliklinische afspraken gaan gewoon door. Mocht uw afspraak om één of andere reden niet doorgaan, dan neemt het ziekenhuis contact met u op.

Acute en medisch urgente zorg gaan door
HMC blijft open voor alle medisch urgente en acute zorg, zoals traumazorg, verloskunde en oncologische zorg.

Landelijk beeld en HMC
Aanleiding voor de landelijke berichtgeving is het stijgend aantal Covid-patiënten. De rijksoverheid heeft hierover vanmiddag een persbericht uitgebracht: Extra maatregelen in ziekenhuizen door stijgende Covid-druk. Door deze stijging loopt in Nederland de druk op de zorg enorm op, ook in HMC. De planbare, niet acute operaties waren om deze reden in HMC al langer tot een minimum beperkt.