Planbare zorg HMC start verder op

20 januari 2021

Op HMC locatie Bronovo worden vanaf maandag 25 januari weer twee operatiekamers ingezet voor planbare zorg.

Op het hoogtepunt van de tweede coronagolf, in oktober vorig jaar, werden de operatiekamers op HMC Bronovo gesloten voor niet-acute operaties omdat de gespecialiseerde verpleegkundigen nodig waren voor het ondersteunen van hun collega’s bij de intensieve zorg van covidpatiënten en acute zorg op HMC locatie Westeinde en HMC-locatie Antoniushove.

Bij de inzet van de twee OK’s op HMC locatie Bronovo wordt een eerlijke verdeling gemaakt per specialisme en bepaald welke operaties het meest urgent zijn. Daarbij wordt personeel en materiaal zo efficiënt mogelijk ingezet.

Landelijke prognose
De druk van covidpatiënten op zowel de IC als de kliniek van HMC neemt langzaam af. Daarbij laat ook de landelijke prognose van de bezetting van ziekenhuisbedden een verdere voorzichtige daling zien. Dit maakt het mogelijk om de reguliere zorg weer verder op te schalen. “We zijn blij dat we weer meer reguliere zorg kunnen bieden aan onze patiënten, maar wij blijven goed voorbereid om zowel de zorg voor Covid-patiënten als de acute zorg te garanderen,” vertelt HMC-bestuursvoorzitter Ingrid Wolf. “In onze plannen houden we er rekening mee dat we binnen 48 uur weer op kunnen schalen in covidzorg als dat nodig is. Het is daarmee echt maatwerk.”

IC-verpleegkundigen
Voor de gespecialiseerde verpleegkundigen op de IC die in deze crisis hard nodig zijn, is het goed nieuws dat de zeer hoge werkdruk iets minder is geworden. “Maar we realiseren ons dat we zuinig moeten zijn op ons personeel waar we deze crisis al zoveel van hebben gevraagd,” vertelt Wolf. “Zowel in de eerste als de tweede golf heeft bij HMC de medisch urgente en acute zorg, zoals traumazorg, hersenchirurgie of oncologische zorg, altijd door kunnen gaan. We kijken uit naar betere tijden, maar we blijven goed voorbereid om ons niet te laten verrassen.”