Paul Doop benoemd tot bestuurslid Nederlandse Publieke Omroep

16 mei 2019

pauldoop_web_01.jpg

 

Paul Doop (63), bestuursvoorzitter van Haaglanden Medisch Centrum (HMC), zal met ingang van 12 augustus a.s. worden benoemd als bestuurslid van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Paul Doop wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Financiën en Bedrijfsvoering. De raad van toezicht hoopt op korte termijn een opvolger voor Paul Doop bekend te kunnen maken.

Paul Doop trad in 2014 aan als voorzitter van de raad van bestuur van HMC. In 2015 werden onder zijn leiding Antoniushove, Bronovo en Westeinde juridisch gefuseerd tot HMC.

“Wij zijn Paul zeer erkentelijk voor zijn toekomstvisie en zijn getoonde leiderschap in de afgelopen jaren. De nieuwe koers voor HMC en de samenwerking met LUMC zijn daarvan de belangrijke pijlers. Vooral de wijze waarop hij dit samen met alle geledingen binnen en buiten HMC heeft gerealiseerd dwingt respect af. Paul heeft de basis gelegd voor een toekomstbestending HMC,” aldus Arjen Dorland voorzitter van de raad van toezicht HMC.

“De afgelopen jaren is de koers voor een gezond HMC uitgestippeld. Het is mijn overtuiging dat het goed is om de uitgezette koers door een nieuw team te laten implementeren. Deze richting biedt de garantie voor goede, bereikbare en betaalbare zorg in de regio Haaglanden. Ik ben er trots op dat ik de afgelopen jaren leiding heb mogen geven aan Haaglanden Medisch Centrum en de verandering die is ingezet, “ aldus Paul Doop voorzitter van de raad van bestuur HMC.