Patiënten op Spoedeisende Hulp HMC Westeinde wachten korter en krijgen snellere behandeling door aanwezigheid medische specialisten

30 oktober 2018

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde zijn dagelijks tijdens de drukste uren in de middag en avond naast SEH-artsen altijd een radioloog, internist, cardioloog, chirurg en neuroloog aanwezig. Zo krijgen patiënten met spoedeisende klachten sneller de juiste behandeling.

HMC kent een programma Acute Zorg om de spoedzorg continu te blijven verbeteren. Een pilot binnen dit programma wees uit dat dagelijkse aanwezigheid van medisch specialisten op de SEH tussen 12.00 en 20.00 uur leidt tot een snellere behandeling en een grotere tevredenheid bij patiënten. De laagdrempelige mogelijkheid tot direct overleg tussen medisch specialisten van verschillende disciplines en met de 24/7 aanwezige SEH-artsen, verbetert de kwaliteit van zorg, met name voor patiënten met klachten waarbij verschillende specialistische kennis nodig is. Patiënten worden niet meer opeenvolgend gezien door verschillende specialisten, maar dit gebeurt in een keer gezamenlijk. De wachttijden verminderen, de behandeling gaat sneller en patiënten ervaren meer rust. De uitkomsten van de pilot hebben het ziekenhuis doen besluiten om dit haar vaste werkwijze te maken.

Bijna 1.800 uur tijdwinst

Tijdens de pilot, die liep van november ’17 tot mei ’18 werden o.a. de doorlooptijden en de mate van crowding (bovenmatige drukte, met negatieve invloed op kwaliteit van zorg) dagelijks gemonitord en vergeleken met dezelfde periode van het jaar ervoor. Uit de analyse bleek dat de nieuwe werkwijze tijdens de pilot een totale tijdwinst van bijna 1.800 uur heeft opgeleverd. Dit is tijd die patiënten minder op de kamers op de SEH doorbrengen en tijd waarin kamers en personeel beschikbaar zijn voor andere patiënten. Deze uitkomst is extra bijzonder omdat deze tijdwinst is gerealiseerd in een periode dat er ruim 700 patiënten meer op de SEH werden gezien. Ondanks deze toename van patiënten, was er geen crowding op de SEH, zelfs niet in de extreem drukke en lange griepperiode. Ook is er sinds november 2017 geen opnamestop meer geweest vanwege drukte op de SEH.

Druktemeting

Voor het meten van de drukte op de SEH’s werd gebruik gemaakt van NEDOC’s, een Amerikaans instrument dat door HMC is aangepast naar de situatie op de SEH’s. HMC is het eerste ziekenhuis in Nederland dat dit systeem gevalideerd toepast. Hierdoor kan HMC dit meetinstrument daadwerkelijk gebruiken om objectief de drukte op de SEH te meten.

Beste spoedeisende zorg

Sven Meylaerts (trauma-chirurg en projectleider pilot): “Drukte op de SEH en lange wachttijden zijn een bekend probleem, zowel in Nederland als internationaal. Drukte op een SEH leidt tot een daling van de kwaliteit van zorg en in geval van een noodzakelijke opname, uiteindelijk ook tot een langere ligduur in het ziekenhuis. Ik ben er trots op dat HMC heeft gekozen om deze nieuwe werkwijze in te voeren, waarmee we onze patiënten sneller en beter kunnen helpen. We willen als ziekenhuis klaarstaan om de inwoners van Den Haag en omstreken de beste spoedeisende zorg te verlenen. Deze ontwikkeling past hierbij.”

Video HMC specialisten op de SEH

Bekijk de video op YouTube