Ook extra zware patiënten welkom bij HMC

26 september 2019

Steeds vaker hebben patiënten ernstig overgewicht ofwel morbide obesitas. Voor deze groep zijn passende voorzieningen nodig: van een geschikt bed tot advies van een diëtist. Om dat ziekenhuisbreed goed te regelen, gaan alle verpleegafdelingen werken met een nieuw 'zorgpad' (richtlijn) voor morbide obesitas.

HMC gaat vanaf begin oktober 2019 proefdraaien met het ‘zorgpad morbide obesitas’. Hierin staat beschreven welke speciale hulpmiddelen zorgverleners kunnen inzetten en wat voor aanvullende zorg er mogelijk is. Dat betekent dat straks álle afdelingen in het ziekenhuis de juiste zorg kunnen leveren voor deze groep patiënten.

Intensivist Ellen van Koppen vertelt: "Bij patiënten die zijn opgenomen voor bariatrische chirurgie –chirurgie voor overgewicht – gaat dit al goed. Maar ook de andere afdelingen krijgen steeds vaker te maken met patiënten met ernstig overgewicht. Nederlanders worden steeds zwaarder en deze groep is vaker ziek."

Passende zorg
We spreken van morbide obesitas als de Body Mass Index (BMI) hoger is dan 40. De afgelopen twee jaar ontving HMC vijfhonderd van deze patiënten. Die komen overal binnen. Van Koppen: "Bijvoorbeeld met een infectie of gewrichtsproblemen."

Op de afdelingen loopt het verplegend personeel bij deze groep tegen tal van problemen aan. Bijvoorbeeld dat het bed het gewicht niet goed kan houden of dat de patiënt niet op de po of in de ambulance past. Daar zijn oplossingen voor en die staan allemaal beschreven in het zorgpad. "Niemand hoeft nu nog zelf het wiel uit te vinden", aldus Van Koppen. Zo schrijft het zorgpad voor dat de afdeling bij patiënten met morbide obesitas altijd een fysiotherapeut inschakelt. Bij patiënten die langer dan drie dagen in het ziekenhuis liggen, kijkt er ook een diëtist mee en na een week wordt de patiënt besproken in een multidisciplinair overleg.

Meer Nederlanders met ernstig overgewicht
Het aantal mensen met ernstig overgewicht neemt de laatste jaren sterk toe. Sinds 1981 is het aantal volwassen Nederlanders met overgewicht en morbide obesitas anderhalf keer zo groot geworden. Naast de patiënten die in HMC opgenomen worden voor chirurgische behandeling van de obesitas, zien we op de andere verpleegafdelingen het aantal morbide obese patiënten sterk stijgen. HMC is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die een zorgpad hebben ontwikkeld voor extra zware patiënten.