Onze borstvoedingsdeskundigen zijn er voor alle moeders en kinderen die zijn opgenomen in HMC

24 september 2019

Foto: Van links naar rechts: Lisette von Franquemont, Marjes Elling en Hely Gussenhoven
‘Je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden’

‘Wij zijn er niet alleen voor vrouwen en baby’s in het Moeder- en Kindcentrum van HMC’, vertelt Marjes Elling. ‘Maar ook voor moeders die borstvoeding geven en in ons ziekenhuis moeten blijven voor een behandeling of operatie’. Marjes vormt samen met Lisette von Franquemont en Hely Gussenhoven een hecht team van gecertificeerde lactatiekundigen, de officiële beroepstitel voor borstvoedingsdeskundige.

De lactatiekundigen zijn door heel het ziekenhuis te vinden. Ze zijn op de kraamafdeling betrokken bij moeders die vragen of twijfels hebben, op de kinderafdeling bij baby’s die ziek zijn of nog gaan leren drinken. Is een moeder op een andere afdeling opgenomen in het ziekenhuis? Dan geven zij advies rondom borstvoeding, bijvoorbeeld over de medicatie en het afkolven of bij een operatie’.

Operatie en borstvoeding

‘Vrouwen die borstvoeding geven, hebben rond hun operatie of opname veel vragen. Hoe moet het mijn borstvoeding als ik niet bij mijn baby kan zijn? Wat voor effect heeft de pijnstilling en narcose die ik krijg op de moedermelk? En kan ik met mijn medicijnen borstvoeding blijven geven? 

‘Geeft de moeder borstvoeding, dan is het belangrijk dat de baby moedermelk blijft krijgen’, legt Marjes uit. ‘Vraag dus gerust om advies aan ons team van lactatiekundigen als u gepland of onverwacht voor een behandeling wordt opgenomen in ons ziekenhuis.

Gezinsgerichte zorg

HMC is een moeder- en ‘babyfriendly’ ziekenhuis. Dat betekent dat gezinsgerichte zorg, de band tussen moeder en kind, onze aandacht krijgt’, vult Hely aan. Wij zijn er ook voor vrouwen die een borstoperatie hebben gehad en vragen hebben over borstvoeding. ‘Geef het een kans als je graag borstvoeding wilt geven’, zeggen wij altijd tegen deze groep vrouwen. ‘Wij leggen uit wat je als moeder kan verwachten en hoe je de borstvoeding het beste kan aanpakken, waar je op moet letten. Stap voor stap kijken hoe het gaat’.

Je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden

‘Er bestaat een Afrikaans gezegde’, zegt Marjes. ‘Je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden. Je hoeft het niet alleen te doen, vraag om hulp als borstvoeding niet gelijk lukt. Het ‘gouden uur’ net na de bevalling, moeder en kind samen net na de geboorte, daar streven we naar. Een enkele keer heeft de moeder of baby medische zorg nodig na de bevalling waardoor ze niet bij elkaar kunnen blijven direct na de bevalling.

In HMC willen wij moeder en kind zo snel mogelijk weer samen brengen.

Huid op huid contact, van elkaar genieten en starten met voeden’.

 

Speciaal medisch borstvoedingsspreekuur

We zien het aantal vragen over borstvoeding binnen het ziekenhuis toenemen. De polikliniek Gynaecologie van HMC is daarom een maandelijks borstvoedingsspreekuur in HMC Bronovo en HMC Westeinde gestart. Vrouwen die onder controle zijn bij een gynaecoloog van HMC kunnen gratis een afspraak maken voor dit spreekuur. ‘Het spreekuur is voor zwangere die een medische zorgvraag hebben over het geven van borstvoeding’, legt Marjes uit. ‘Bijvoorbeeld wanneer ze na een vorige zwangerschap problemen hebben gehad met voeden, een meerling verwachten, bij medicatie gebruik of een (borst)operatie’.

Meer informatie

Het eerst volgende borstvoedingsspreekuur (of lactatiespreekuur) is op 30 september van 9.00 - 12.30 uur in HMC Westeinde. U kunt zich als patiënt van HMC aanmelden door te bellen met de polikliniek Gynaecologie. U krijgt dan verdere uitleg van onze poli-assistenten.

Heeft u een algemene vraag over borstvoeding? Dan kunt u naar onze voorlichtingsavonden over borstvoeding komen. De datum vindt u in de agenda op onze website.