Minister de Jonge (VWS) bezoekt Haaglanden Medisch Centrum

12 september 2018

Welke rol heeft het ziekenhuis in de ketenzorg en als schakel naar de langdurige zorg, dat is waar het werkbezoek van minister Hugo de Jonge (VWS) aan HMC vandaag om draaide.

Thema: Snel thuis

Na een kort ontvangstmoment met Paul Doop (voorzitter raad van bestuur), Bastiaan Sorgdrager (medische staf) en Ria Hermus (Verpleegkundige Advies Raad) ging de minister direct in gesprek met het team van Transferverpleegkundigen van HMC. ‘De patiënt ‘snel thuis’ of naar de juiste revalidatie was hier het thema. Hoe voorkom je dat met name de oudere en kwetsbare patiënt langer dan nodig in het ziekenhuis verblijft? Door ‘versnippering’ in de transmurale ketenzorg blijkt dit in de praktijk helaas niet altijd mogelijk. De minister was zeer geïnteresseerd in hoe onze transferverpleegkundigen hiervoor een oplossing zien en waar de knelpunten zitten. “Een belangrijk deel van de innovatie van de zorg zit in dit thema”, aldus minister De Jonge.

014 pfj hmc jonge 120918

Sneller de juiste zorg op de juiste plek

Daarna kreeg De Jonge een rondleiding over de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde. Op de vraag van De Jonge hoe de triage is geregeld om de doorlooptijd op de SEH te verminderen, liet Frans de Voeght (zorgmanager SEH) zien hoe na de verbouwing de ‘logistieke ‘patiëntenstroom bij binnenkomst beter verdeeld wordt in hoog en laag complexe zorg. Daarnaast zorgt de directe aanwezigheid van de Huisartsenpost op de SEH voor een betere integratie met de 1e lijns zorg.

030 pfj hmc jonge 120918

Innovatieve aanpak

In de koffiekamer van de SEH liet de minister zich informeren door traumachirurg Sven Meylaerts over de ‘verlengde inzet van specialisten op de SEH’. Door op piektijden specialisten van HMC op de SEH aanwezig te laten zijn, krijgen patiënten sneller de juiste zorg en worden ze, mocht dit nodig zijn, ook sneller doorverwezen naar de juist zorginstantie in de keten.

Ook de innovatieve aanpak van de griepgolf dit jaar kwam ter sprake. SEH-arts Geesje van Woerkom gaf aan dat door de inzet van een special COMBAT-team de zorg voor acute patiënten op de SEH toch kon doorgaan ondanks de enorme toename aan opnames. In dit team werd nauw samengewerkt tussen de diverse artsen en het opname- en transferbureau.

Samenwerking ketenzorg

De minister kreeg ook uitleg over de samenwerking tussen HMC en de Parnassia Groep genaamd Haagse SPOED. Deze samenwerking is een gezamenlijk initiatief om een sluitende ‘logistieke’ acute keten te vormen om zo patiënten adequater te helpen. Op de SEH vindt nu zowel somatische als psychiatrische spoedeisende zorg plaats. Bastiaan van der Hoeven (psychiater Parnassia) en Ferdi Balk (ziekenhuis psychiater HMC) vertelden hoe deze samenwerking in de praktijk voor beide partijen positief uitwerkt.

Als laatste werd de nieuwe neuro-angio kamer op de SEH bekeken.

Logistieke en innovatieve uitdaging

“Vandaag hebben we in korte tijd als echt Haags binnenstadziekenhuis onze ambitie laten zien om de zorg voor de patiënt op de juiste plek te krijgen en kwalitatief te verbeteren”, aldus Paul Doop.

Minister Hugo de Jonge: “wat ik deze ochtend gehoord en gezien heb is een continue zoektocht naar goede ‘patiënten logistiek’ binnen een ziekenhuis en de invloed daarop op zorg in de keten. Ik heb voorbeelden gezien van innovatie hoe dit voor de patiënt al bij binnenkomst op de SEH is ingericht. Maar ook, hoe doe je dat van ziekenhuis naar thuis?