Maatregelen HMC voor medicijnen met valsartan

6 juli 2018

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maakte bekend dat een aantal generieke bloeddrukmedicijnen met daarin de werkzame stof valsartan een ongewenste stof bevatten. Het gaat hierbij alleen om medicijnen met daarin valsartan gemaakt in één fabriek in China.

In HMC zijn medicijnen met valsartan waarvan nu bekend is dat ze de grondstof uit deze fabriek bevatten of waarvan nog niet duidelijk is of ze deze grondstof bevatten, teruggehaald.

Polikliniek

Patiënten die valsartan of valsartan met hydrochloorthiazide voorgeschreven hebben gekregen op de polikliniek in HMC, kunnen op de site van de Inspectie controleren of deze medicijnen behoren tot de groep met de ongewenste stof.

Hoe kan ik controleren of de medicijnen die ik gebruik de ongewenste stof bevatten?

De producten van Mylan en van Novartis (Diovan, Co-Diovan, Entresto en Exforge) bevatten de ongewenste stof niet. Heeft u een ander product, vergelijk dan het RVG-nummer op de medicijnverpakking en onderaan de bijsluiter met de informatie op deze lijst. Deze lijst is nog niet volledig en wordt aangevuld zodra er nieuwe informatie is.

Het is niet de bedoeling dat u zonder overleg met uw arts stopt met het gebruik van het geneesmiddel.

Waar kan ik terecht met vragen?

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Als u hulp nodig heeft bij het controleren van uw medicijn of als u andere vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw eigen apotheek of uw behandelend arts.

Wat moet ik doen als ik een recept wil voor een vervangend geneesmiddel?

Dan kunt u contact opnemen met uw behandelend arts.