Lectoraat Oncologische Zorg: Van der Sijp geeft les op Haagse Hogeschool

25 oktober 2016

Oncologische zorg stopt niet bij de ziekenhuisdeur; iemand die behandeld is voor kanker blijft meestal nog lang patiënt. Om oncologische nazorg te verbeteren bij het begin – onderwijs –, geeft chirurg/oncoloog Joost van der Sijp les aan hbo-v-studenten.

Per 1 september doceert Van der Sijp een dag per week aan de faculteit Gezondheid, Voeding en Sport van de Haagse Hogeschool. Vooralsnog alleen aan studenten Verpleegkunde, maar hij wil ook docenten en studenten van andere vakgroepen betrekken, zoals fysiotherapie, huidgeneeskunde en medische technologie. “Techniek bijvoorbeeld kan veel betekenen voor een patiënt. Voorbeeld: je maakt je zorgen over vocht onder de wond na een borstamputatie. Via video of whatsapp kun je dan direct contact hebben met een professional; een ervaren mamma-verpleegkundige ziet zó of je wel of niet naar het ziekenhuis moet. Onzekerheid is niet goed voor het genezingsproces, en zo'n vorm van zorg neemt onzekerheid weg.”

Wat er leeft

Wat is oncologische nazorg nog meer? Een goed begeleide overdracht van ziekenhuis naar de thuissituatie, door een oncologie-verpleegkundige die weet welke vragen, twijfels en onzekerheden leven bij patiënten. Derde- en vierdejaars hbo-v'ers krijgen hierover college en onderzoeksbegeleiding van Van der Sijp. “Ik wil de schakel tussen de eerste- en de tweedelijnszorg sterker maken en de muur tussen zorginstellingen en thuissituaties neerhalen. Professionals moeten zorgen voor een flow: geen 'weglekkende' informatie, en zorgen dat patiënten zich altijd geborgen weten, in welke fase dan ook.”

Vastere vorm

Een stel hbo-studenten zelf gaf enkele jaren terug de aanzet: “'Kunnen wij wat onderzoek in Antoniushove doen?' vroegen ze mij. Wij begeleidden hen toen vanuit het Landsteiner Instituut en met de Haagse Hogeschool. Het beviel goed, er zijn een paar mooie masterscripties over borstkankerpatiënten uitgekomen. We wilden er graag een vastere vorm aan geven. Dat werd uiteindelijk dit lectoraat.”

Auto- en allochtoon

Wat Van der Sijp vanuit zijn nieuwe rol ook wil onderzoeken is hoe zorgverleners beter kunnen inspelen op de culturele diversiteit in de Haagse regio. “Veel allochtonen beleven ziekte volstrekt anders dan autochtonen. Soms is een andere aanpak nodig. Hoe moet die eruit zien? En kun je die in de bestaande zorg integreren? Dat studenten zelf natuurlijk ook steeds vaker van allochtone afkomst zijn, zal vast helpen bij het stellen én beantwoorden van onderzoeksvragen.”