Huisvestingsplan van HMC definitief

13 juli 2022

Raad van toezicht keurt plan goed na positieve adviezen en gesprekken met zorgverzekeraars

Alle vertegenwoordigers van medewerkers, medisch specialisten, patiënten en verpleegkundigen hebben positief geadviseerd op het integraal huisvestingsplan van HMC. Ook de gesprekken die HMC heeft gevoerd met de grootste zorgverzekeraars zijn positief verlopen. Na deze positieve adviezen en uitkomsten, heeft de raad van toezicht het integraal huisvestingsplan van HMC goedgekeurd.

Positieve gesprekken

Op 9 mei 2022 nam de raad van bestuur van HMC een voorgenomen besluit over het huisvestingsplan van HMC. In dit plan staat hoe HMC de ziekenhuislocaties vernieuwt en wat er nodig is aan voorzieningen om voorbereid te zijn op de toekomst. Alle interne partijen die vanuit medezeggenschap adviseren, zoals de ondernemingsraad, de cliëntenraad, het bestuur van de medische staf en de verpleegkundige adviesraad hebben het plan grondig bestudeerd en hun advies gegeven. Ze waren ook betrokken bij het opstellen van die plannen en bij de overwegingen die ten grondslag liggen aan het maken van de keuzes. “Met deze positieve adviezen hebben we een breed gedragen plan,” vertelt Ingrid Wolf, bestuursvoorzitter van HMC . “We kunnen nu vol vertrouwen de volgende stappen zetten in onze ambities.”

HMC heeft ook met zorgverzekeraars gesproken over de huisvestingsplannen. Hier kwam onder andere de geschetste ontwikkeling van de toekomstige zorgvraag aan bod, de ontwikkeling van de demografie in de regio Haaglanden en de omvang (capaciteiten) van de zorgfaciliteiten waarmee HMC deze zorgvraag wil bedienen. Ook is de zorgverzekeraars gevraagd om hun langdurige participatie in de ontwikkeling van het zorgconcept, waarmee toekomstig duurzaam in de zorgvraag uit de wijken rondom het huidige HMC Bronovo kan worden voorzien.

Uitbreidingen en renovatie

HMC vernieuwt en vergroot in HMC Westeinde de intensive care. Ook komen op deze locatie extra operatiekamers en worden de verpleegafdelingen gemoderniseerd. Daarnaast wordt aan een professionele werkomgeving en samen met de gemeente Den Haag aan een betere bereikbaarheid gewerkt. In HMC Antoniushove behandelen we patiënten met kanker en zorg die goed planbaar is. Hiervoor breiden we de operatiekamers uit, renoveren we het OK-complex en komen er meer faciliteiten voor dagbehandeling. Als de uitbreidingen in HMC Westeinde en HMC Antoniushove klaar zijn, verplaatsen we alle behandelingen waarvoor een operatiekamer nodig is, of waarvoor patiënten in het ziekenhuis moeten overnachten, van HMC Bronovo naar HMC Antoniushove én HMC Westeinde. HMC Bronovo blijft behouden voor de zorg. Tot 2030 blijft deze locatie, net als nu, open als weekziekenhuis. Ook na 2030 blijft HMC actief in de wijken Benoordenhout en Scheveningen.

“Het is goed om te zien dat dit plan rekening houdt met de ontwikkelingen in de zorg. Zo kunnen wij er zijn voor de patiënt van vandaag en van morgen,” zegt Sharita Ramautar, voorzitter van de medische staf van HMC. “Met dit plan zetten we de lijn door en brengen we de zorg dichtbij de patiënt als het kan, en in het ziekenhuis als het nodig is.”

“Dit is een goed doordacht plan, waarin zorgvuldig naar alle belanghebbenden is geluisterd,” zegt Arjen Dorland, voorzitter van de raad van toezicht van HMC. “Het is niet gemakkelijk geweest om met de huidige financiële uitdagingen, de krapte op de arbeidsmarkt en de verwachte groei in de regio een goed doortimmerd plan te maken dat om zoveel vierkante meters gaat en dat zoveel jaren vooruit kijkt. Een knappe prestatie. En het is goed om te zien dat zowel medewerkers van HMC, als patiënten en zorgpartners, vanaf de eerste fases van de plannen zijn betrokken en met het plan hebben ingestemd.”

Vervolg

Nu de raad van toezicht akkoord is met het plan en de gesprekken met de zorgverzekeraars positief en constructief zijn verlopen worden de gesprekken met de banken vervolgd over de financiering. De eerste bouwactiviteiten in HMC starten in 2023. Het HMC Bouwprogramma loopt tot 2035. In 2026 evalueren we de eerste fase van dit traject. De renovatie van de gebouwen wordt zo gepland dat er zo weinig mogelijk overlast zal zijn voor patiënten, hun begeleiders, bezoekers en medewerkers.

 

HMC Bouwt: de vastgoedvernieuwing bij HMC op een rij

HMC Antoniushove

 • Uitbreiding en renovatie van het OK-complex met extra operatiekamers en meer faciliteiten voor dagbehandeling.
 • Reguliere werkzaamheden aan het technische onderhoud.
 • In HMC Antoniushove en HMC Westeinde worden eerst de OK en klinische faciliteiten uitgebreid. Het renoveren of vernieuwen van poliklinieken, medische ondersteuning en andere zorgfuncties vindt daarna plaats.

HMC Bronovo

 • HMC Bronovo is, net als nu, tot in 2030 open als weekziekenhuis voor planbare zorg, poliklinische zorg en diagnostiek.
 • Als de uitbreidingen in HMC Westeinde en HMC Antoniushove klaar zijn, verplaatsen we alle behandelingen waarvoor een operatiekamer nodig is of waarvoor patiënten in het ziekenhuis moeten overnachten naar HMC Westeinde of HMC Antoniushove.
 • Op het moment dat deze klinische functies naar de andere locaties overgaan hebben we geborgd dat er altijd goede zorg in de omliggende wijken aanwezig is.
 • Samen met bewoners en zorgpartners, zoals huisartsen, fysiotherapeuten en thuiszorgorganisaties, zijn plannen ontwikkeld voor de realisatie van vernieuwend zorgaanbod, passend bij de wensen van patiënten. Hierin is ruimte voor zorg van medisch specialist tot huisarts. De zorgbehoefte van (kwetsbare) ouderen en patiënten met chronische aandoeningen krijgt in deze zorgfunctie en het nieuwe zorgaanbod speciale aandacht.
 • In 2022 wordt gestart met de implementatie van de ontwikkelde plannen, samen met de zorgpartners. Omdat locatie HMC Bronovo tot 2030 de functie als weekziekenhuis behoudt met alle huidige klinische, poliklinische en diagnostische faciliteiten, kan de implementatie van het nieuwe, innovatieve zorgconcept daar plaatsvinden.
 • Voor de periode vanaf 2030 en de wijze waarop de zorg voor de wijken Benoordenhout en Scheveningen wordt gehuisvest, wordt in fase 1 een plan opgesteld. Aan het einde van bouwfase 1 krijgen de poliklinische en diagnostische activiteiten vanuit HMC Bronovo een definitieve bestemming.

HMC Westeinde

 • Vernieuwen en vergroten van de Intensive Care en uitbreiden van het OK-complex met extra operatiekamers.
 • Extra voorzieningen voor de acute zorg zoals de realisatie van een spoedlift en een extra liftvoorziening naar het helikopterplatform
 • Moderniseren van de verpleegafdelingen en de centrale installaties.
 • De gevel van HMC Westeinde krijgt een ander aanzicht.
 • Het verbeteren van de parkeermogelijkheden. Samen met de gemeente Den Haag werken we aan een betere bereikbaarheid.


Het HMC Bouwprogramma loopt van 2023-2035. Fase 1 loopt van 2023 tot en met 2029. Halverwege fase 1, in 2026 evalueren we de eerste fase van dit traject.