HMC werkt samen met CZ en met Menzis aan meerjarenafspraken voor optimale patiëntenzorg

2 mei 2017

Op vrijdag 28 april heeft HMC met de zorgverzekeraars CZ en Menzis afzonderlijke intentieovereenkomsten getekend om te komen tot meerjarenafspraken voor kwalitatief goede en betaalbare zorg. HMC en genoemde zorgverzekeraars zien het als een uitdaging om afspraken te maken die bijdragen aan het kunnen blijven voldoen aan de groeiende zorgvraag in regio Haaglanden en aan het beperken van de stijging van de zorgkosten. De komende maanden onderzoeken zij of het mogelijk is voor 2018 tot meerjarenafspraken te komen die bijdragen aan kwalitatief goede en betaalbare zorg. Voor 1 november 2017 moet deze verkenning hebben geleid tot meerjarenovereenkomsten tussen HMC met respectievelijk CZ en Menzis. Daarvoor is een gemeenschappelijke visie nodig. Kernpunten in deze visie zijn:

•Zorg zoals de patiënt het wil.
•Samen met verwijzers, verpleging en verzorging en thuiszorg.
•Topzorg dichtbij.
•Kwaliteit als leidend beginsel op basis van de uitgangspunten van “value-based-healthcare” en concentratie van hoog complexe zorg.

Op basis van deze visie werken zowel CZ als Menzis samen met HMC verder aan onder andere:

•Overeenstemming over keuzes betreffende acute zorg, planbare zorg, chronische zorg en oncologische zorg.
•Het opstellen van een transitieagenda in samenwerking met de eerste lijn en andere relevante partijen en
•het verder uitwerken welke financiering het beste past bij welke van bovenstaande vormen van zorg.

Het uiteindelijke doel van een meerjarenafspraak tussen HMC en elk van de zorgverzekeraars individueel is:

•Meer duidelijkheid te geven aan de patiënt over de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in de eigen buurt.
•Het ziekenhuis meer zekerheid te geven over de meerjarige investeringen in de (hoog complexe) zorg en
•vermindering van de administratieve last voor alle betrokkenen.

CZ en Menzis zijn de grootste zorgverzekeraars voor HMC en zij contracteren in regio Haaglanden voor alle verzekeraars de eerste lijn. Beide zien de toegevoegde waarde van een meerjarenafspraak tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar.