Ga naar deze pagina voor maatregelen en laatste nieuws over Corona / Covid-19

HMC ontvangt belangrijk kwaliteitskeurmerk van NIAZ

28 december 2016

HMC heeft het kwaliteitskeurmerk voor zorginstellingen, het NIAZ accreditatiebewijs, toegekend gekregen. De NIAZ-accreditatie is een belangrijk kwaliteitslabel binnen de ziekenhuiszorg. Hiermee tonen we aan dat de veiligheid van patiënten, medewerkers en bezoekers is gewaarborgd, er sprake is van verantwoorde zorg en dat voortdurend wordt gewerkt aan verbetering van zorg en dienstverlening.

HMC Antoniushove, HMC Bronovo, HMC Westeinde en Nebo beschikten afzonderlijk al vanaf 2004 over dit keurmerk. We zijn er trots op dat we zo kort na de fusie met dit hernieuwde keurmerk voor HMC al kunnen laten zien dat we werken als één organisatie, gericht op zorg van hoge kwaliteit.

NIAZ werkt sinds kort met een nieuwe systematiek, Qmentum. Dat is een internationaal normenkader, waarbij extra aandacht uitgaat naar hoe zorgverleners in de praktijk hun werkzaamheden uitvoeren. HMC is het eerste ziekenhuis in de regio dat volgens de Qmentum-systematiek is getoetst. Nieuw aan Qmentum is dat het meer op de praktijk richt dan het oude systeem. Voorheen werden er 165 controlepunten getoetst, binnen Qmentum zijn dat er 2.186. In praktijkobservaties en meer dan 700 gesprekken met zowel medewerkers als patiënten, hebben de onderzoekers van NIAZ deze 2.186 controlepunten getoetst. HMC voldoet aan 98% van deze controlepunten.

Zo scoren we bijvoorbeeld 100% op de norm voorbereid zijn op noodsituaties, op de norm voor infectiepreventie en de norm voor Spoedeisende Hulp. Ook werden als zeer positief beoordeeld: het functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband en de verloskundige zorg, de Focuskliniek Orthopedie, de zorgvuldige voorbereiding van de verhuizing van het radiotherapeutisch centrum naar Leidschendam en de open professionele cultuur in de instelling.