HMC en verzekeraars CZ en Menzis leggen stevige basis voor meerjarenafspraken

13 december 2017

“Samen werken aan optimale en betaalbare zorg”

HMC en de zorgverzekeraars CZ en Menzis hebben afspraken gemaakt over de ziekenhuiszorg van HMC in de toekomst. Daarmee willen zij voor een langere periode op gebalanceerde wijze antwoord geven op de groeiende zorgvraag in de regio Haaglanden.

Paul Doop, voorzitter raad van bestuur HMC: “Met deze afspraken kunnen wij ervoor zorgen dat voor nu en in de toekomst iedereen in Haaglanden toegang heeft tot kwalitatief goede en betaalbare ziekenhuiszorg. Steeds meer patiënten gaan zorg thuis ontvangen en dat vraagt om een gezamenlijke en vernieuwende aanpak van ons ziekenhuis met de partners in de regio”. Jet Quarles van Ufford, radioloog en als voorzitter van de medische staf van HMC betrokken bij de totstandkoming van de afspraken vult aan: “De patiënt is gebaat bij toekomstbestendige ziekenhuiszorg. Dit vraagt om duidelijke keuzes en wij zijn blij dat wij nu samen met deze zorgverzekeraars de eerste stap daartoe kunnen zetten. Op het gebied van de spoedzorg krijgt HMC nu de kans om te investeren in de dagelijkse aanwezigheid, dus ook in het weekend, van ervaren medisch specialisten op de spoedeisende hulp. Hiermee investeren wij in kwaliteit, op de juiste plaats, daar waar de patiënt het nodig heeft”.

“De toegankelijkheid van goede en betaalbare zorg in Den Haag, nu maar ook naar de toekomst toe, staat centraal in de afspraken” licht Daan Rooijmans, manager zorginkoop bij CZ, toe. “De samenwerking met HMC - en ook met andere aanbieders in de stad- biedt mooie kansen om de zorg beter passend, persoonlijker en waar mogelijk dichterbij te leveren voor onze verzekerden. Eenvoudig gaat dat niet worden en vraagt van alle partijen om soms over de eigen schaduw heen te stappen; maar dat wel voor het grotere belang: de verbetering, betaalbaarheid en behoud van de (specialistische) zorg in de regio Den Haag. We hebben er vertrouwen in dat onze afspraak met HMC daar aan gaat bijdragen.

Commitment op lange termijn

Joris van Eijck, directeur zorg bij Menzis: “In de regio Den Haag kunnen én moeten veranderingen in het aanbod van ziekenhuiszorg worden ingezet. De vraag naar zorg neemt toe, en die vraag moet je tegemoet komen door de zorg zo slim mogelijk in te richten met alle zorgpartners in de stad. Zowel op het gebied van spreiding van de zorg als op het gebied van een snelle, goede en juiste behandeling voor de patiënt. Deze veranderingen zijn ingrijpend en vragen een lange termijn commitment van de ziekenhuizen, maar ook van de wijkverpleging, huisartsen, langdurige zorg en de zorgverzekeraars.”