HMC denkt mee over ‘Kansrijke Start’ voor alle Haagse baby’s

21 maart 2019

Foto: kindertekening op de afdeling verloskunde van HMC

Een goede start voor het kind begint al bij de gedachte van de moeder: ‘Ik wil zwanger worden’, zegt Margreet Lenters, zorgmanager Verlos- en kraamafdeling van HMC.

We spreken Margreet in haar werkkamer hoog op de 12e etage. De zon schijnt over Den Haag. Alle wijken van de stad zijn goed zichtbaar. Links van ons het uitzicht op het ‘veen’, rechts uitzicht op het ‘zand’. Een echt Haagse uitdrukking. Het is een dag nadat Kavita Parbhudayal, wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid en Ton van Dijk van GGD Haaglanden en Marleen Sterker, projectleider Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid op bezoek zijn geweest. Onderwerp van hun komst: ‘Hoe zorgen we er met alle zorgprofessionals voor dat de babysterftecijfers in Den Haag blijven dalen’.

Moeders informeren moeders

‘We kennen allemaal nog wel het onderzoek uit 2008’, zegt Margreet. ‘Van de vier grote steden in Nederland had Den Haag het hoogste perinatale sterftecijfer (babysterfte). In 2012 is toen de Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid (HAPG) gelanceerd. Doel was om binnen tien jaar het babysterftecijfer in Den Haag omlaag te brengen en de verschillen tussen de Haagsche wijken onderling te halveren. ‘Het zand en veen’. Nu, tien jaar later zijn de cijfers, ook landelijk, minder verontrustend.

‘De cijfers dalen omdat in de Haagse Aanpak Perinatale sterftecijfers de focus ligt op gezond zwanger worden en gezond zwanger zijn’, legt Margreet uit. ‘Je zou denken dat dit komt door meer medische inzet, zoals 24 uur per dag een anesthesioloog op de afdeling voor de bevalling. Maar als je in deze fase goede voorlichting en begeleiding geeft aan jonge moeders, verandert er veel meer’.

Nu niet zwanger

Nieuwe sociale zorgpaden zijn er gekomen met aandacht voor leefstijl. Binnen HMC zijn we met deze aanpak gaan werken. Alle factoren die van invloed zijn op het ongeboren kind bespreken we met de aanstaande moeder: goede voeding, beweging, stress door schuldproblematiek, roken, alcohol en drugs. Zo nodig wordt er hulp bij andere organisaties buiten het ziekenhuis geregeld. Bijvoorbeeld met ‘Moeders Informeren Moeders’ (MIM). Ervaren moeders helpen kwetsbare moeders bij de opvoeding en gezondheidsvoorlichting. Maar ook anticonceptie. 'Nu niet zwanger' heet dit project. Voor een groep kwetsbare vrouwen is het beter om hun kinderwens uit te stellen en te wachten totdat de omstandigheden beter zijn voor moeder en kind.

‘Ja, dat gaat een stap verder dan alleen medische zorg, maar het laat wel resultaat zien’.

Kansrijke Start

Margreet: ‘Zwangerschap duurt maar negen maanden, je hebt dus relatief weinig tijd om bij sturen. De GGD Haaglanden en de gemeente Den Haag gaan nu met alle betrokken instanties de volgende stap te zetten om de dalende lijn vast te houden voor heel Den Haag. De input van alle Haagse ziekenhuizen is belangrijk: ‘Waar zit onze zorg? Waarom vinden wij dit nodig en wat moet er nog meer gebeuren?’

Het team van de GGD en de wethouder hebben met onze gynaecologen en verloskundeartsen van HMC gesproken over het project ‘Kansrijke Start’ van minister Hugo de Jonge (VWS). Een goede start begint al voor de geboorte, zelfs nog voor de conceptie en de zwangerschap, staat in het actieprogramma ‘Kansrijke Start’. Het project haakt daarbij aan op het boek ‘De eerste 1000 dagen’ van Tessa Roseboom, hoogleraar Vroege Ontwikkeling en Gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam.

‘Er zijn meisjes van 15, die weten niet hoe een baby groeit in de buik’, wat de functie van de placenta is’, vertelt Margreet. Dit heeft te maken met opleiding, culturele- of migratieachtergrond. Als ziekenhuis in een van de vier grote steden van Nederland heb je nu eenmaal te maken met typische stadsproblematiek.

‘Maar het is dichterbij dan je denkt’, vervolgt Margreet. Wij zien ook hoogopgeleide vrouwen met een alcoholprobleem of verborgen schulden. Waar je wieg ook komt te staan. Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven’.