HMC Bronovo is niet te koop

25 maart 2021

HMC Bronovo is niet te koop en is tot in 2024 open als weekziekenhuis waar iedereen terecht kan voor planbare zorg.

“HMC Bronovo is niet te koop,” reageert HMC-bestuursvoorzitter Ingrid Wolf op verschillende berichten in de media waarin over de toekomst van HMC Bronovo wordt gespeculeerd. “Tot in 2024 is locatie HMC Bronovo open als weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg,” verduidelijkt Wolf. “Dat betekent dat HMC Bronovo niet te koop is en dat patiënten de komende jaren in HMC Bronovo terechtkunnen voor poliklinische bezoeken en geplande operaties. Patiënten kunnen ook bijvoorbeeld bloed laten prikken en radiologisch onderzoek laten verrichten. Gesprekken over de toekomst van locatie HMC Bronovo voeren wij graag persoonlijk met alle geïnteresseerde partijen, maar dat is nu niet aan de orde."

Strategische koers

In het najaar van 2020 heeft HMC de strategische koers 2020-2024 vastgesteld, waarin staat dat de locatie HMC Bronovo tot 2024 open blijft als weekziekenhuis. “De strategische koers vormt de basis voor het opstellen van ons integrale huisvestingsplan. Daar zijn we nu mee bezig,” vertelt Wolf. “HMC werkt als ziekenhuis toe naar het verlenen van specialistische zorg daar waar de patiënt die nodig heeft. Dat zal ook steeds vaker buiten het ziekenhuis zijn.”

Wolf: “HMC kijkt heel zorgvuldig naar de zorgbehoefte van de stad. Dat doen we met verschillende zorgpartners. We kijken steeds naar de zorgmogelijkheden die passen bij de wensen en mogelijkheden in onze regio. Wij gaan dan ook eerst gezamenlijk met onze interne en externe stakeholders ons eigen strategische huisvestingsbeleid bepalen voor onze drie locaties voordat we met geïnteresseerde partijen over de toekomst praten. Het kan maar duidelijk zijn: HMC locatie Bronovo is niet te koop.”