Haaglanders breed geïnformeerd over veranderingen per 2 juli

2 juli 2019

In de aanloop naar de verplaatsing van de zorg binnen HMC op 2 juli hebben we al veel gecommuniceerd over het waarom, wat en hoe van de veranderingen. Dat deden we via informatiebijeenkomsten, werkbezoeken, dialoogtafels, de website en deze nieuwsbrief. Hoe dichter bij 2 juli, hoe meer communicatiemiddelen we hebben ingezet.

Zo stond in de week van 24 juni in de huis-aan-huiskranten in Den Haag, Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam en Voorburg een paginagrote advertentie om te informeren over de verplaatsingen in de zorg nu HMC Bronovo per 2 juli een weekziekenhuis is. Daarnaast ontving iedereen die in 2018 of 2019 patiënt is (geweest) in HMC een brief in de bus met daarin informatie over de veranderingen per 2 juli. Alle sportverenigingen in een ruime straal rondom HMC Bronovo zijn aangeschreven. In dit schrijven staat nauwkeurig wat te doen bij spoed.

Verder hebben we factsheets ontwikkeld en aangepast, infoborden, posters en banners en een tekenfilmpje gemaakt. En een infographic; op deze afbeelding zie je welke HMC-ziekenhuislocatie welke zorg levert vanaf 2 juli. Tot slot start HMC samen met de HADOKS (Haagse Huisartsen) en het HagaZiekenhuis na de zomer met een brede campagne over wat te doen bij spoed.

Enkele middelen die we hebben ingezet:

  • Infobord HMC Bronovo

infobordbr_5_2.jpg