Geen spoedzorg meer in HMC Antoniushove

24 april 2017

De Spoedeisende hulp (SEH) en Huisartsenpost (HAP) van Smash zijn per vandaag, 24 april, verhuisd van HMC Antoniushove naar HMC Bronovo.

Voor patiënten die spoedzorg nodig hebben en voor huisartsen is het overzichtelijk dat de HAP en de SEH samen verhuizen naar HMC Bronovo.


Op de SEH van HMC Bronovo is 24/7 alle zorg voor handen. Een integrale samenwerking van HAP en SEH, achter één balie op een nieuwe, modern ingerichte locatie, verzekeren de patiënt hier van de beste zorg, op maat, in een patiëntvriendelijke omgeving. De aanwezige, moderne faciliteiten en nieuwe werkwijzen maken een snelle en zorgvuldige diagnose en behandeling mogelijk. De Spoedeisende hulp biedt speciale voorzieningen voor ouderen (waaronder voor ouderen met een heupfractuur) en sportletsels.
Uiteraard zijn spoedpatiënten ook welkom op de SEH van HMC Westeinde, waar naast 24/7 algemene spoedzorg, ook gespecialiseerde zorg voor complexe letsels/problematiek geboden wordt.

De raad van bestuur van HMC bedankt alle medewerkers van de SEH in HMC Antoniushove voor hun inzet op de SEH en bij de voorbereidingen van de verhuizing.