Faillissement medischegegevens.nl

22 november 2018

Gevolgen voor patiënten van HMC

Veel patiënten van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) maken gebruik van medischegegevens.nl om online hun medisch dossier in te zien. Wij hebben recent begrepen dat het bedrijf achter deze website failliet is verklaard. Dit betekent dat patiënten na enige tijd niet meer terecht zullen kunnen op de website voor het raadplegen van hun medisch dossier. Patiënten die gebruikmaken van medischegegevens.nl lichten wij zoveel mogelijk per e-mail in. In dit bericht zetten we de situatie uiteen voor de andere HMC-patiënten.

Patiëntgegevens zijn veilig

Niemand behalve de patiënt zelf kon online zijn of haar medisch dossier inzien via medischegegevens.nl. Het faillissement heeft geen gevolgen voor de vertrouwelijkheid van de medische gegevens. Die blijft gewaarborgd.

Een nieuwe oplossing

HMC weet niet hoe lang medischegegevens.nl nog beschikbaar zal blijven. Daarover gaat de curator. Totdat er een alternatief beschikbaar is, kunnen patiënten na het verdwijnen van medischegegevens.nl niet online hun dossier inzien. HMC werkt aan een alternatief zodat patiënten hun medisch dossier weer online kunnen inzien. We hebben daarvoor even tijd nodig, omdat we door het faillissement overvallen zijn. We zullen patiënten zo snel mogelijk informeren hoe we dit gaan realiseren.

Inzage in dossier

Patiënten kunnen tijdens een consult in het ziekenhuis altijd hun zorgverlener vragen om inzage in hun medisch dossier. Het is niet mogelijk om het dossier mee te nemen naar huis. Wel kunnen patiënten een kopie van (een deel van) hun medisch of verpleegkundig dossier opvragen. Dat kan via de polikliniek als het verzoek betrekking heeft op één specialisme of afdeling. Als de patiënt informatie wenst over meerdere specialismen of afdelingen, dan kan dat met het formulier Aanvraag kopie medisch dossier. Dit formulier is ook in het Engels beschikbaar. Patiënten kunnen het formulier downloaden op www.haaglandenmc.nl of afhalen bij de inschrijfbalie in de centrale hal van onze locaties.

Onze excuses voor het ongemak.

Update

13 december 2018

Sinds de bekendmaking van het faillissement van het bedrijf achter medischegegevens.nl heeft HMC hard gewerkt aan een oplossing. Daarbij zijn verschillende mogelijkheden tegen elkaar afgewogen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om patiënten via een nieuw patiëntenportaal op onze website toegang te geven tot hun medisch dossier. Dit online patiëntenportaal, ‘Mijn HMC’, wordt gelanceerd in januari 2019. Het patiëntenportaal zal patiënten niet alleen toegang bieden tot hun medisch dossier. Ze kunnen straks op ‘Mijn HMC’ ook afspraken maken met het ziekenhuis, hun adres wijzigen, een consult op afstand met de arts hebben en nog veel meer. Patiënten kunnen dus vanaf januari 2019 op het patiëntenportaal terecht voor alles wat ze online willen regelen met en willen weten van het ziekenhuis.

De verwachting is dat medischegegevens.nl op korte termijn niet meer gebruikt kan worden. We zullen gebruikers van medischegegevens.nl persoonlijk inlichten zodra het nieuwe patiëntenportaal de lucht ingaat, zodat ze hier meteen weer terecht kunnen voor het online raadplegen van hun medisch dossier. In de tussentijd kunnen ze in het ziekenhuis hun dossier opvragen en inzien, zoals hierboven geschetst.