Diabetespatiënt met voetwond sneller geholpen sinds komst spoedpost in HMC

15 oktober 2020

De Eerste Diabetische Voet Hulp (EDVH) in HMC voor diabetespatiënten met ernstige voetwonden is een succes. De wachttijden voor deze patiënten zijn afgelopen jaar aanzienlijk teruggelopen en de opnameduur is overduidelijk verkort.

Diabetes, ook wel suikerziekte genoemd, is een chronische stofwisselingsziekte waarbij er teveel suiker in het bloed zit. Dit kan vervelende gevolgen hebben, zoals een gevoeligheid voor infecties. Diabetes komt veel voor. Ruim 1,2 miljoen Nederlanders lijden aan deze aandoening.

Voetwonden komen veel voor bij mensen met diabetes. 'Diabetische voet' wordt dat genoemd. Een diabetische voetwond is een onderschat probleem. Hoe sneller je een diabetische voet behandelt, des te kleiner de kans op (onherstelbare) schade.

Spoedpost
Om die reden werd vorig jaar zomer een speciale spoedpost in het leven geroepen op HMC Westeinde: de EDVH. Patiënten krijgen er (acuut) hulp van een deskundig team. Deskundigen met verschillende specialismen, waaronder verpleegkundig specialisten, internisten, vaatchirurgen, revalidatieartsen en interventieradiologen, diëtisten en wondverpleegkundigen, werken nauw met elkaar samen. Vaak speelt er namelijk meer dan alleen die voetwond.

Tot een jaar geleden kwamen diabetespatiënten met voetwonden nog op de 'gewone' spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis binnen. Daar moesten ze vaak relatief lang wachten in verband met andere, meer 'acute' gevallen. "Een diabetische voet is niet direct levensbedreigend", vertelt Daniël Eefting. Als vaatchirurg in HMC is hij initiator geweest van de EDVH en nauw betrokken bij de ontwikkelingen hiervan. "Toch is snel handelen van uitermate groot belang bij dit onderschatte ziektebeeld en beloop. Time is tissue: tijd is weefsel."

Infecteren
Een wond op de voet bij diabetespatiënten kan al snel ernstig gaan infecteren, legt Daniël uit. "Dat heeft te maken met een minder goede doorbloeding en beschadigingen aan de zenuwen als gevolg van een hoge bloedsuiker. Als niet snel genoeg wordt opgetreden, is (onherstelbare) schade en zelfs amputatie soms onvermijdelijk. Met alle gevolgen van dien: op zowel lichamelijk als psychosociaal gebied."

Sinds de komst van de EDVH in ziekenhuis HMC kunnen patiënten sneller geholpen worden. Ze komen voor hun specifieke zorg direct terecht op de juiste plek. Mede daardoor zijn de wachttijden aanzienlijk teruggelopen. Van gemiddeld vier uur na het moment van melden in het ziekenhuis, naar nog maar één uur. "Wanneer een patiënt zich meldt, zorgen we bovendien op onze spoedpost dat er binnen twee uur een behandelplan ligt.", vertelt Daniël. "Door zo snel mogelijk te handelen willen we zo veel mogelijk weefsel behouden."

Twee jaar geleden is in HMC gestart met het verbeteren van het zorgproces voor deze patiëntengroep. Met de belangrijkste hulpverleners rondom diabetespatiënten zijn in en rond HMC korte lijnen gerealiseerd. Dit is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar in het multidisciplinair overleg dat drie keer per week plaats vindt. Hierin komt de kracht van de onderlinge samenwerking sterk naar voren ten voordele van patiënt en hulpverlener.

Corona
In de coronaperiode gaat de opname van en zorg voor patiënten met diabetische voetwonden door. "Het gaat hier om spoedpatiënten", legt Sandy Uchtmann uit. Als verpleegkundig specialist werkt ze vanaf dag één op de nieuwe post in HMC. "Die moeten direct behandeld worden. Vanwege de corona-situatie meldden patiënten zich soms wel later dan normaal, waardoor de wonden ernstiger waren." Desondanks is ook de opnameduur vanwege de passende zorg in de EDVH verkort ten opzichte van een jaar geleden. "Daar zijn wij, maar vooral ook onze patiënten, ontzettend blij mee."

De EDVH is nu ruim een jaar draaiende binnen HMC. In dit jaar verwachten we hier 500 patiënten te zien, tegenover 400 een jaar eerder. "Wat wij doen, is uniek in de Haagse regio", vertelt Daniël. "Deze tweedelijnszorg is, mede door de samenwerkingen tussen verschillen specialisten, goed geregeld met als gevolg snellere opnames én een relatief korte opnameduur.

De ligduur is nu 6 á 7 dagen, waar we begonnen in 2016 met een ligduur van 11 dagen. Ook de samenwerking met de eerste lijn (verwijzers, huisartsen, etc.) komt steeds beter op gang. De komende jaren willen we de EDVH verder gaan uitbreiden om nog meer diabetespatiënten uit Den Haag en omstreken te kunnen helpen."

Op de foto: vaatchirurg Daniël Eefting en verpleegkundige specialist Sandy Uchtmann 
Foto gemaakt door Esther Hessing