Daniëlle Horbach nieuwe Chief Operating Officer

2 december 2019

Daniëlle Horbach is sinds 1 december de nieuwe Chief Operating Officer van HMC. Binnen de raad van bestuur is zij eindverantwoordelijk voor het operationele proces binnen het ziekenhuis.


Daniëlle Horbach was de afgelopen vijf jaar directeur Unit Productie bij Sanquin bloedbank. Dit is de Nederlandse non-profitorganisatie die is belast met het voorzien in de behoefte van de gezondheidszorg aan bloed en bloedproducten. Ze was hier onder meer verantwoordelijk voor de korte en de lange termijn strategie van de Nederlandse bloedvoorziening.


“Het is mijn ambitie om samen met het HMC-team verder vorm en invulling te geven aan de gekozen strategie: regionale samenwerking voor topklinische zorg dicht bij de patiënt”, aldus Daniëlle Horbach. “Het is belangrijk om die visie naar concrete en heldere plannen en doelen te vertalen. Voor mij zijn daarbij betrokkenheid en eigenaarschap van alle HMC-ers essentieel, alleen samen ben je succesvol”.


Kijk hier voor het bericht dat eerder is gepubliceerd over de benoeming van Daniëlle Horbach.