Daniëlle Horbach benoemd als Chief Operating Officer HMC

30 augustus 2019

De raad van toezicht van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) heeft Daniëlle Horbach (49) benoemd als Chief Operating Officer (COO) van HMC. Zij start per 1 december bij HMC. De COO is binnen de raad van bestuur eindverantwoordelijk voor het operationele proces binnen het ziekenhuis. De benoeming van Daniëlle Horbach volgt op de benoeming van Ingrid Wolf, die per 1 oktober als voorzitter van de raad van bestuur aantreedt. Voor de laatste positie, Chief Financial Officer (CFO) binnen de raad van bestuur, loopt op dit moment een sollicitatieprocedure. Norbert Hoefsmit is tot 1 oktober aanstaande waarnemend voorzitter van de raad van bestuur van HMC.

Daniëlle Horbach was de afgelopen vijf jaar directeur Unit Productie bij Sanquin bloedbank. Dit is de Nederlandse non-profitorganisatie die is belast met het voorzien in de behoefte van de gezondheidszorg aan bloed en bloedproducten. Ze was hier onder meer verantwoordelijk voor de korte en de lange termijn strategie van de Nederlandse bloedvoorziening. Hiervoor bekleedde ze managementfuncties bij onder meer de farmaceutische bedrijven Teva Pharmaceuticals, Avantium Pharma BV en Centocor (Janssen Biologics). Daniëlle Horbach is van huis uit (bio)chemicus en gepromoveerd binnen het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Arjen Dorland, voorzitter van de raad van toezicht van HMC, is bijzonder verheugd met de benoeming van Danielle Horbach. "We hebben er alle vertrouwen in dat Danielle Horbach, samen met Ingrid Wolf en de nog aan te stellen CFO, een prachtig team zal vormen dat op inspirerende en koersvaste wijze de toekomst van HMC vorm zal geven.”

Daniëlle Horbach: “Het is mijn ambitie om samen met het HMC-team verder vorm en invulling te geven aan de gekozen strategie: regionale samenwerking voor topklinische zorg dicht bij de patiënt. Het is belangrijk om die visie naar concrete en heldere plannen en doelen te vertalen. Voor mij zijn daarbij betrokkenheid en eigenaarschap van alle HMC-ers essentieel, alleen samen ben je succesvol Zelf word ik uitgedaagd en gemotiveerd door de vraag hoe we met elkaar en met slimme inzet van nieuwe technologieën het maximale kunnen realiseren voor patiënten en medewerkers, nu én in de toekomst”.