Crisisoefening in Haaglanden Medisch Centrum

27 januari 2018

In HMC (Haaglanden Medisch Centrum) vond vanmorgen een crisisoefening plaats. Verschillende medewerkers van zowel HMC Bronovo als HMC Westeinde oefenden met de opvang en behandeling van slachtoffers, in geval van een grote calamiteit in de Haagse regio. Aan de oefening deden ongeveer 80 HMC-medewerkers mee. Tijdens de oefening werd met name gekeken naar de processen, de opvang van verwanten van slachtoffers en het registreren van grote stromen patiënten. Om de reguliere zorg zo min mogelijk te verstoren, vond de oefening plaats tussen 07.00 en 10.00 uur vanmorgen.

Het scenario van de oefening was dat er bij een evenement op de pier in Scheveningen een reuzenrad kantelde, waarbij een groot aantal slachtoffers viel. Voor deze oefening werden de in totaal 35 lotusslachtoffers opgevangen op de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Bronovo. Bij een daadwerkelijke calamiteit kunnen de slachtoffers worden opgevangen op zowel HMC Bronovo als HMC Westeinde. In HMC Westeinde zat het zogenaamde crisisbeleidsteam, dat onder aanvoering van raad van bestuurslid Renée Barge en verschillende managers de calamiteit coördineerden.

“Ik heb vandaag weer kunnen zien dat acute zorg de HMC-ers in het bloed zit", aldus Barge. “Ik ben daar erg van onder de indruk. Het is goed om met z’n allen regelmatig te oefenen en zo getraind te zijn, mocht het ooit nodig zijn. Het geeft een goed gevoel om te weten dat we op elkaar zijn ingespeeld.”

Ook Martijn Sweere, SEH-verpleegkundige en coördinator van de oefening, is tevreden over het verloop: “Je organiseert een oefening om ervan te leren. Het is goed om te zien dat HMC het goed op orde heeft. De verbeterpunten op detailniveau gaan we doorvoeren.’’