Coronavirus: wat moet u weten?

5 maart 2020

Het voorkomen van besmetting met het coronavirus heeft in heel Nederland de hoogste prioriteit, ook in HMC. Welke voorzorgsmaatregelen heeft HMC genomen en wat moet u weten en doen?

HMC is goed voorbereid op ontwikkelingen rond het coronavirus covid-19. Er gelden strikte protocollen en we kiezen bewust voor strenge voorzorgsmaatregelen. Op deze manier beschermen we patiënten, bezoekers en medewerkers zo optimaal mogelijk tegen besmetting.

Zo krijgen patiënten de vraag voorgelegd of men koorts en/of luchtwegklachten heeft, zoals hoofdpijn, verkoudheid, hoesten, keelpijn of kortademigheid. En of iemand kort geleden nog in een risicogebied is geweest waar het coronavirus heerst (te vinden op de website van het RIVM, of door te bellen met 0800 – 1351). Of contact heeft gehad met iemand die met het coronavirus is besmet. Zo ja, dan neemt de arts passende maatregelen om besmetting van anderen te voorkomen.

Verder worden patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen met luchtwegklachten getest op het coronavirus, of zij nu uit een risicogebied komen of niet.
We schudden tijdelijk ook niet meer de hand.

Patiënten die voor een opname naar het ziekenhuis komen, kunnen bij twijfel vooraf telefonisch contact opnemen met de afdeling waarmee zij een afspraak hebben via 088 979 79 00.

Wij monitoren dagelijkse de situatie met een deskundig team. We hebben voldoende beschermingsmaterialen in huis en kunnen extra bedden vrijmaken als dat nodig is. Zo zijn we met en voor u goed voorbereid!

Actuele informatie en veel gestelde vragen over het coronavirus staan op de website van het RIVM.

 

Corona (Covid-19): what to do?

Do you have a fever or respiratory problems, such as a cold, cough, sore throat or shortness of breath and have you recently been to an area affected by the coronavirus (please check the website of the RIVM National Institute for Public Health and Environmental Protection (www.rivm.nl) or call 0800 – 1351 for up-to-date information).

Please contact the department where you are expected for an appointment via telephone 088 979 7900 before you travel to HMC.

For up-to-date information and frequently asked questions about the coronavirus, please consult the RIVM website. 

HMC is well prepared for any further developments.