Cliëntenpanel van start

12 januari 2021

De Cliëntenraad van HMC start met een Cliëntenpanel. Via dit panel kunnen patiënten, familieleden en bezoekers meedenken over wat er in het ziekenhuis gebeurt. Het panel gaat deze maand van start.

Zorg zoals de patiënt dat wil

De Cliëntenraad van HMC behartigt de belangen van mensen die gebruikmaken van het ziekenhuis en adviseert de raad van bestuur. Om beter zicht te krijgen op wat er leeft onder patiënten richt de Cliëntenraad een Cliëntenpanel op. Marjolijn Grijns, voorzitter van de Cliëntenraad van HMC: ‘De mening en ervaringen van onze cliënten kunnen HMC helpen om verbeteringen door te voeren waar onze cliënten echt iets aan hebben’. HMC ondersteunt dit initiatief van harte. Danielle Horbach, lid van de raad van bestuur, ‘Bij HMC willen we zorg bieden zoals de patiënt het wil. We zijn daarom blij dat de Cliëntenraad via het Cliëntenpanel nog beter zicht krijgt op de wensen van patiënten, zodat ze op basis daarvan ons kunnen adviseren bij veranderingen en vernieuwingen in de zorg. Zo komen we samen tot oplossingen om de zorg nog beter te maken’.

Cliëntenpanel

Het Cliëntenpanel bestaat uit mensen die ervaring hebben met HMC als patiënt, familielid of bezoeker. Deelnemers ontvangen een aantal keer per jaar een vragenlijst waarin ze worden gevraagd om hun mening te geven over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld: wachttijden, bezoekregels, bereikbaarheid of mijnHMC. De Cliëntenraad van HMC bespreekt de resultaten met de raad van bestuur. Daarnaast informeert de Cliëntenraad op de website over de uitkomsten.

Meer weten of aanmelden?

Kijk voor meer informatie op de webpagina over het Cliëntenpanel