Centrale opslag beelden brengt HMC nieuwe stap vooruit in realisatie Digitale Strategie

30 november 2020

Op 30 november is het startschot gegeven voor de implementatie van JiveX Healthcare Content Management in Haaglanden Medisch Centrum (HMC). De implementatie zal naar verwachting zo’n anderhalf jaar duren. In die tijd worden zo’n 150 verschillende medische apparaten gekoppeld aan JiveX en heeft HMC een centrale oplossing die perfect past binnen de digitale strategie waarvoor het ziekenhuis heeft gekozen.

Robin Hoogduin, CIO bij HMC, vertelt dat het ziekenhuis momenteel geen Centraal Medisch Beeldarchief heeft: “We hebben in onze organisatie talloze medische apparaten in gebruik. Van oudsher functioneren veel van die systemen zelfstandig en zijn die niet gekoppeld aan centrale applicaties. Beelden op dergelijke systemen worden dus niet centraal, maar vaak lokaal op het medisch apparaat of in een specifieke applicatie opgeslagen. Zo heeft de oogarts zijn systeem om beelden op te slaan, maar de KNO-arts en het OK-complex ook. Vooralsnog waren deze systemen ook niet eenvoudig te koppelen. Met JiveX van Alphatron gaat dat gelukkig veranderen. Met de introductie van een Centraal Medisch Beeldarchief kunnen we medische beelden centraal opslaan en voor iedereen die bij deze informatie mag, toegankelijk maken. Ook kunnen we daardoor eenvoudiger beelden uitwisselen met zorgpartners en in de toekomst beschikbaar stellen aan de patiënt. Dit sluit aan bij de digitale strategie die wij als ziekenhuis hebben opgesteld en die onderdeel uitmaakt van onze nieuwe strategische koers 2020-2024 ‘HMC Klaar voor de toekomst’.”

JiveX past binnen onze digitale strategie

Han ter Horst is lid van de Raad van Bestuur bij HMC: “We vinden het belangrijk om de zorg in de Haagse regio betaalbaar en bereikbaar te houden. In de strategische koers 2020-2024 is aandacht voor de bijdrage van technologie in het ziekenhuis. Het biedt ons onder andere de kans om zorg dichter naar de thuissituatie van de patiënt te brengen en om samenwerking tussen ons ziekenhuis en andere zorgpartners verder te versterken.”


Binnen HMC geeft Robin Hoogduin richting aan deze digitale strategie: “In onze digitale strategie geven we de digitalisering een plekje vanuit een drietal perspectieven: de relatie met de patiënt, de samenwerking met partners in het zorgnetwerk en het optimaliseren van onze bedrijfsvoering. Alle digitaliseringsoplossingen die wij de komende jaren willen inzetten zijn gericht op één of meerdere van die perspectieven. Dat geldt uiteraard ook voor onze nieuwste aanwinst: het Centraal Medisch Beeldarchief op basis van JiveX. Deze centrale digitale oplossing, waardoor we ongeacht de diversiteit aan medische apparaten, alle medische beelden van die apparaten kunnen opslaan zorgt voor een betere en meer eenvoudige toegankelijkheid ervan door de medisch specialisten. Ook kunnen we de beelden vanuit het centrale systeem veel eenvoudiger uitwisselen met ziekenhuizen waar we mee samenwerken en uiteraard beschikbaar stellen aan onze patiënten in het kader van de landelijke ontwikkelingen voor een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Dat kan straks via JiveX op een betrouwbare, snelle en veilige manier worden gerealiseerd.” Harald Verloop, CEO van Alphatron Medical, onderstreept de woorden van Robin Hoogduin. “Het hebben van één systeem voor alle medische beelden heeft voordelen. Artsen hebben snel, gemakkelijk – én goed beveiligd- toegang en kunnen de info zonder problemen delen. Het is efficiënter werken voor de artsen en dat biedt weer voordelen voor de patiënt.”

Over JiveX Healthcare Content Management

Harald Verloop legt uit dat JiveX Healthcare Content Management functionaliteiten uit PACS en PACS-II workflows, VNA, Universal Viewing en gegevensuitwisseling combineert. “Een belangrijk aspect van JiveX HCM is dat medische data automatisch worden gecategoriseerd en geclassificeerd. Hierdoor is HMC er straks van verzekerd dat alle data snel zijn terug te vinden. En dat past uitstekend bij onze visie op enterprise beeldmanagement: stop met zoeken en start met vinden! Een mooi onderdeel hiervan is de JiveX HCM-viewer waarmee artsen een patiënt gecentreerd overzicht in beeld krijgen. Alle relevante beelden, documenten en gegevens van de patiënt zijn dan in één oogopslag in te zien.” De CEO van Alphatron geeft aan dat HMC perfect is voorgesorteerd voor verdere consolidatie van bestaande archiefoplossingen binnen het ziekenhuis. Bovendien zet HMC een belangrijke stap in het toepassen van ‘eenheid van taal’ . “En dat is van groot belang bij de uitwisseling van medische data tussen zorginstellingen en de integratie met artificial intelligence oplossingen in de toekomst.