Bijzondere Europese accreditatie voor HMC Traumacentrum

15 juni 2021

Met een bijzondere Europese accreditatie heeft HMC een officiële toekenning gekregen
dat in het HMC Traumacentrum de hoogst kwalitatieve zorg voor handchirurgie wordt geboden.

De hand trauma and replantation center accreditatie - toegekend door de Europese federatie van
handchirurgie FESSH - is bijzonder omdat er naast HMC slechts twee andere ziekenhuizen in
Nederland zijn die deze accreditatie ook hebben. HMC heeft de accreditatie te danken aan drie
plastisch handchirurgen (dr. Janou Bardoel, dr. Thuan Nguyen en dr. Wouter Willems) die officieel het
hoogst haalbare kwaliteitskeurmerk hebben op het gebied van behandeling aan hand- en
polsaandoeningen. Daarnaast voldoet het HMC Traumacentrum met meer dan 10.000 specialistische
traumabehandelingen per jaar aan handen en polsen aan de hoogste eisen voor deze specialistische
zorg.

HMC Traumacentrum
HMC heeft één van de grootste en modernste Spoedeisende hulpen (SEH) van Nederland. Patiënten
kunnen in HMC 24 uur per dag, 7 dagen per week, terecht voor alle denkbare acute zorg. “Op onze
SEH komen allerlei verschillende soorten patiënten uit de regio binnen. De nadruk ligt vaak op de
grote letsels, maar het zijn juist de kleine letsels aan de handen, pols of vingers, die de grootste
gevolgen kunnen hebben,” vertelt dr. Wouter Willems, een van de drie plastisch chirurgen van HMC
die het Europees FESSH-diploma in hand- en polschirurgie heeft behaald.

“In HMC kunnen we met ons level 1-multitraumacentrum alle soorten traumapatiënten aan,” vult
traumachirurg dr. Alexander Leijdesdorff van HMC aan, die in het HMC Traumacentrum nauw
samenwerkt met de plastisch chirurgen en de SEH-artsen. “We zijn natuurlijk berekend op de meest
heftige trauma-opvang, maar ook de kleine handletsels zijn belangrijk om snel en goed te behandelen,
vooral in een vroeg stadium. Deze officiële erkenning laat zien dat ook patiënten met handletsels in
ons HMC traumacentrum kunnen rekenen op de beste acute zorg.” Het HMC Traumacentrum is een
regionaal level 1 multi-traumacentrum: hét centrum voor hoog complexe acute zorg en acute
interventies op het hoogste niveau. HMC staat hierom bekend en investeert hier stevig in, in
samenwerking met de ziekenhuizen in de regio.

Superspecialisatie
In het HMC Traumacentrum en de SEH van HMC werden in een jaar ruim 12.500 patiënten behandeld
voor allerlei hand- en polsproblemen. De traumachirurgen en plastisch handchirurgen van HMC
voerden in 2019 bijna 500 operaties uit aan hand of pols, bijvoorbeeld bij patiënten met traumatisch
letsel. Een operatie aan hand of pols is een complexe en technische behandeling, vertelt Willems.
“Handtraumachirurgie is met recht een superspecialisatie, waar het woord microchirurgie op van
toepassing is. Het kan bijvoorbeeld gaan om het weer terugplaatsen van geamputeerde vingers of
pols. Hand- en polschirurgie is steeds meer gespecialiseerde zorg geworden.”

Gezamenlijk spreekuur
Om elkaars kennis te versterken en zo de patiënt de optimale behandeling te bieden, starten de
plastisch chirurgen en de traumachirurgen binnenkort ook met een gezamenlijk spreekuur. “Dit is voor
de patiënt een mooie ontwikkeling,” vertelt Leijdesdorff. “De patiënten met handletsels verdienen de
zorg van het beste niveau. Door onze specialismen te bundelen ontstaat voor de patiënt betere zorg,
zowel op onze SEH als in een eventueel vervolg in HMC. Het is prachtig dat wij die kennis hier in ons
HMC Traumacentrum in Den Haag in huis hebben.”