Ga naar deze pagina voor maatregelen en laatste nieuws over Corona / Covid-19

Bevolkingsonderzoek Zuidwest beoordeelt afdeling Endoscopie HMC positief

1 februari 2017

In 2014 wees het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ons ziekenhuis aan als één van de endoscopiecentra voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Sindsdien worden er jaarlijks zo’n 700 vervolgonderzoeken gedaan bij mensen bij wie uit de ontlastingtest thuis blijkt dat er bloed in hun ontlasting zit. Ieder jaar zijn er gesprekken om te controleren of de afdeling Endoscopie en de MDL-artsen van HMC aan de strenge kwaliteitseisen van het RIVM voldoen. Bijvoorbeeld: zijn onze verpleegkundigen gekwalificeerd, doen onze MDL-artsen voldoende kijkonderzoeken per jaar, worden de scopen gereinigd en gedesinfecteerd volgens de regels? Een keer in de drie jaar bezoeken auditors van Bevolkingsonderzoek Zuidwest uitgebreid de afdeling Endoscopie om te zien of de regels worden nageleefd.

MDL-arts Patrick van der Veek: “Dankzij het bevolkingsonderzoek kunnen we darmkanker in een vroeg stadium ontdekken. Wordt darmkanker op tijd gevonden, dan is de overlevingskans na 5 jaar 85%. Wij vinden het daarom erg belangrijk dat we hier een bijdrage aan kunnen leveren. De audit houdt ons scherp; het is goed om één keer in de drie jaar zelf te laten zien hoe je je kwaliteit van zorg organiseert.”

Kwaliteitsfunctionaris Juri Regales: “De auditors hebben zowel onze endoscopie-afdeling in HMC Antoniushove als in HMC Westeinde bezocht. Zij waren zeer te spreken over de open sfeer op de afdeling en het enthousiasme van het team. Natuurlijk waren er ook aantal aanbevelingen, met name op administratief gebied. Daar gaan we direct mee aan de slag.“

Gisteren liet de auditcommissie al weten dat HMC opnieuw aan de eisen voldoet. De officiële uitslag volgt later in februari.