Anonieme weldoener geeft schenking aan HMC-medewerkers in de Covid-zorg

24 april 2020

Anonieme weldoener geeft schenking aan HMC-medewerkers in de Covid-zorg

Een ex-inwoner van Den Haag heeft op een bijzondere manier zijn dankbaarheid getoond voor de inzet van HMC in de strijd tegen Covid-19. Verpleegkundigen, zorgondersteuners en schoonmaakmedewerkers die bij de zorg aan coronapatiënten meehelpen, ontvingen ieder een mooie gift.

De Haagse regio leeft dagelijks mee met HMC-patiënten en medewerkers. Dat laten mensen en organisaties op vele, vaak ontroerende en persoonlijke manier blijken. Dit varieert van ingezamelde beschermingsmaterialen tot aan kaartjes, bloemen, tekeningen, zelfgebakken koekjes en pizza’s. In april kwam hier een bijzonder verzoek bij: een betrokken ex-inwoner van Den Haag wilde graag een persoonlijke schenking doen aan verpleegkundigen, zorgondersteuners en schoonmaakmedewerkers die de afgelopen weken coronapatiënten hebben verpleegd en verzorgd of dicht bij de patiënt ondersteunende werkzaamheden hebben verricht.

Chai: de wens van voorspoed
Namens deze weldoener, die anoniem wil blijven, hebben 485 medewerkers inmiddels ieder 180 euro ontvangen. De hoogte van dit bedrag is bewust gekozen: de weldoener haakt aan bij het Hebreeuwse woord 'chai' en het daaraan gekoppelde getal 18. Dit staat symbool voor de waarde die aan het leven gehecht wordt, een getal dat voorspoed inluidt. Hij wenst de medewerkers hiermee ook voor de komende tijd alle kracht toe en vooral dat iedereen gezond blijft.

Fantastische actie
Ingrid Wolf, voorzitter raad van bestuur: “We zijn hem als HMC zeer dankbaar voor deze fantastische actie. Het hele ziekenhuis werkt direct of indirect mee bij de opvang van coronapatiënten. Heel mooi dat via deze weldoener de mensen die in de frontlinie staan extra aandacht krijgen. Een initiatief dat navolging verdient in het land!”