Afschaling zorg in HMC: “Fase rood in zicht, calamiteitenhospitaal wordt onderzocht”

14 oktober 2020

Door de toestroom van Covid-19 patiënten is HMC genoodzaakt om een deel van de reguliere zorg af te zeggen. Patiënten krijgen persoonlijk bericht als een afspraak of operatie wordt afgezegd, men hoeft niet te bellen. De acute zorg, inclusief oncologie, gaat altijd door. Omdat de toestroom steeds groter wordt, bereidt HMC zich voor op fase rood.

Ingrid Wolf, voorzitter raad van bestuur: “De toestroom van Covid-patiënten is groot en baart ons echt zorgen. De Covid-bedden van HMC liggen al weken vol en de toestroom via de Spoedeisende Hulp neemt alleen maar toe. Daar komt bij dat overplaatsing van patiënten naar andere regio’s moeizaam verloopt. En we kampen met een beperking van de personeelscapaciteit: medewerkers die wegens milde klachten of besmetting thuis moeten blijven. Met veel inzet en creatief denkwerk van veel van onze collega's lukte het steeds om patiënten op te vangen, maar de rek is eruit. De toestroom van het aantal Covid-besmettingen naar ons ziekenhuis zorgt voor een urgente situatie.”

Fase rood
Het afzeggen van patiënten is verschrikkelijk, zegt Wolf: “We hebben er alles aan gedaan om dit te voorkomen. En voor de duidelijkheid: het gaat hier om planbare zorg, de acute zorg gaat altijd door, inclusief oncologie.” Maar de toename van Covid-patiënten is zo groot, dat HMC zich al voorbereidt op fase rood. Wolf: “Dan breiden we het aantal Covid-bedden nog verder uit. Daar moet personeel voor beschikbaar zijn en dat gaat dan weer verder ten koste van de reguliere zorg. Dus het is onvermijdelijk dat we in de regio zoeken naar andere oplossingen om patiënten op te vangen.”

Calamiteitenhospitaal
Een veelgenoemde oplossing is het oprichten van een tijdelijk calamiteitenhospitaal. Wolf: “Dan creëer je voor korte tijd extra medische capaciteit. Ik vind het noodzakelijk om ook in de regio Den Haag zo'n extra buffer voor nood of calamiteiten te maken. Daarbij komt ook het scenario in beeld om deze tijdelijke opvang op HMC locatie Bronovo te creëren. Hier is geen IC of Spoedeisende Hulp, maar mogelijk kan hier wel een verpleegafdeling komen. Een belangrijke voorwaarde is dan wel dat het personeel van elders komt. Want ons personeel is al vol bezet in ons eigen ziekenhuis, en dat geldt ook voor de andere ziekenhuizen. Wij zien hier een grote rol weggelegd voor het personeel uit de diverse zelfstandige behandelklinieken op het moment dat overal de planbare zorg wordt afgeschaald.”

Scenario wordt onderzocht
Het is dan ook goed nieuws dat het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) dinsdag opdracht heeft gegeven om het scenario te onderzoeken om HMC Bronovo in fase zwart als calamiteitenhospitaal in de regio open te stellen. Wolf: “Wij werken hierin intensief samen in ROAZ-verband. We hopen de regio snel goed nieuws te kunnen geven, maar eerst kijken we als ROAZ naar haalbaarheid, in samenspraak met burgemeester Van Zanen en het ministerie van Volksgezondheid. Want een calamiteitenhospitaal inrichten en operationeel krijgen, vraagt tijd, geld en geschikt personeel. De eventuele inzet van het calamiteitenhospitaal zou een tijdelijke situatie zijn tot fase zwart is afgewend.”