Samen in de spreekkamer beslissen

Samen in de spreekkamer beslissen

Een knieoperatie of niet meer voetballen? Als u naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u vaak meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen.

De meeste patiënten vinden het belangrijk om samen met de arts te beslissen over de behandeling. Ook dokters willen graag samen met de patiënt beslissen. Maar in de praktijk blijkt dat vier op de tien patiënten niet het gevoel hebben dat ze een waardevolle bijdrage aan het gesprek met hun arts leveren. De nieuwe consultkaarten over artrose (slijtage), heup en knie moeten daar verandering in brengen.

Keuzehulp behandelmogelijkheden

Een consultkaart is een beknopte keuzehulp die direct inzicht geeft in de behandelmogelijkheden bij de aandoening. Ook staan er de belangrijkste vragen (met antwoord) op die patiënten stellen. Met de kaart in de hand gaat de patiënt niet alleen beter geïnformeerd in gesprek met zijn arts. Uit onderzoek blijkt bovendien dat geïnformeerde patiënten tevredener zijn over de resultaten van de behandeling.

Consultkaarten over artrose, knie en heup

De consultkaarten over artrose, knie en heup zijn de eerste in een reeks van 24 kaarten. Dr. E.R.A. van Arkel, orthopeed bij van de Focuskliniek Orthopedie, is voorzitter van een commissie die de kaarten ontwikkelt. De kaarten zijn onderdeel van de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’. Deze campagne wil patiënten en artsen bewust maken van het belang om samen te beslissen over de meest geschikte behandeling voor de patiënt. Daarbij hebben zij beiden hun eigen rol: de arts als specialist op het medische vlak en de patiënt als expert over eigen lichaam en situatie.

Zie ook