Prijs voor onderzoek slik- en stemproblemen na operatie nekhernia

Prijs voor onderzoek slik- en stemproblemen na operatie nekhernia

Mark Arts, neurochirurg HMC

Wetenschappelijk onderzoek van de vakgroep neurochirurgie en anesthesiologie van HMC is beloond met de prestigieuze, internationale Mario Boni award van de Cervical Spine Research Society (CSRS). De studie, gericht op het verminderen van slik- en stemproblemen na een nekherniaoperatie, was volgens de jury zeer goed uitgevoerd. Neurochirurg Mark Arts presenteerde het onderzoek in Salzburg en mocht de award namens de vakgroep in ontvangst nemen.

Arts licht toe: “Tijdens de operatie krijgt de patiënt een beademingsbuis in de luchtpijp en gebruiken we een spreider om het te opereren gebied toegankelijk te maken. Door de spreider neemt de druk toe in de ballon die de beademingsbuis op zijn plaats houdt. Wij hadden het vermoeden dat het omlaag brengen van die druk wellicht een positieve invloed zou kunnen hebben op het verminderen van slik -en stemproblemen na de operatie.” Dat vermoeden is getest in een gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek met 162 patiënten. Niemand van de betrokkenen wist of een patiënt in de behandel- of in de controlegroep viel; de patiënten niet, de artsen niet en ook de logopedisten niet die de stem van de patiënten beoordeelden. Het lot bepaalde wie in welke groep terechtkwam.

“Het verlagen van de druk leverde in dit onderzoek geen meetbaar verschil op in postoperatieve slik -en stemproblemen. Dat is natuurlijk een beetje jammer, maar we denken dat dat te maken heeft met de tamelijk korte duur van een nekherniaoperatie. Aangezien een hoge druk tegen ons gevoel in druist, en het aanpassen daarvan makkelijk en niet invasief is, hebben wij hebben het daarom alsnog in het protocol opgenomen. We hebben nog steeds sterke vermoedens dat het bij langduriger operaties wel duidelijk verschil kan maken. Dat zal nader onderzoek hopelijk nog eens aantonen.”

Wat is een nekhernia?

Een nekhernia is een uitstulping van de tussenwervelschijf. De inhoud van de tussenwervelschijf, een gelachtige substantie, is naar buiten gestulpt en drukt op een zenuwwortel.

Wat zijn de klachten?

  • Uitstralende pijn van nek naar schouders en arm.
  • Doof of prikkelend gevoel en/of verlammingsverschijnselen in de arm of hand.

Bij Neurospine, verbonden aan HMC, kunnen we u snel van uw klachten afhelpen.