Patiënten op Spoedeisende Hulp HMC Westeinde wachten korter en krijgen snellere behandeling door aanwezigheid medische specialisten

Patiënten op Spoedeisende Hulp HMC Westeinde wachten korter en krijgen snellere behandeling door aanwezigheid medische specialisten

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde zijn dagelijks tijdens de drukste uren in de middag en avond naast SEH-artsen altijd een radioloog, internist, cardioloog, chirurg en neuroloog aanwezig. Zo krijgen patiënten met spoedeisende klachten sneller de juiste behandeling.

HMC kent een programma Acute Zorg om de spoedzorg continu te blijven verbeteren. Een pilot binnen dit programma wees uit dat dagelijkse aanwezigheid van medisch specialisten op de SEH tussen 12.00 en 20.00 uur leidt tot een snellere behandeling en een grotere tevredenheid bij patiënten. De laagdrempelige mogelijkheid tot direct overleg tussen medisch specialisten van verschillende disciplines en met de 24/7 aanwezige SEH-artsen, verbetert de kwaliteit van zorg, met name voor patiënten met klachten waarbij verschillende specialistische kennis nodig is. Patiënten worden niet meer opeenvolgend gezien door verschillende specialisten, maar dit gebeurt in een keer gezamenlijk. De wachttijden verminderen, de behandeling gaat sneller en patiënten ervaren meer rust. De uitkomsten van de pilot hebben het ziekenhuis doen besluiten om dit haar vaste werkwijze te maken. Lees meer