Hoe bereid je je kind voor op een ziekenhuisbezoek?

Hoe bereid je je kind voor op een ziekenhuisbezoek?

Je moet met je kind naar het ziekenhuis voor een onderzoek, controle of operatie. Hoe bereid je jou en je kind daar het beste op voor? Pedagogisch zorgverleners Lisa, Tjerk en Fleur, alledrie werkzaam op de kinderafdeling van HMC, geven tips.

Lees je alvast in
Je kind moet binnenkort naar het ziekenhuis voor een onderzoek, behandeling of operatie. Dat kan best spannend zijn. Als ouder ben je onmisbaar in de begeleiding. Het is belangrijk om als ouder/verzorger zelf goed te weten wat er gaat gebeuren. Neem van te voren een kijkje op de HMC-site voor meer informatie over het onderzoek, de behandeling of operatie.

Vertaal de informatie
Een MRI maakt foto’s van de binnenkant van je lichaam en een anesthesioloog is een ‘slaapdokter’. Voor een kind kan het lastig zijn om de verschillende ziekenhuistermen te begrijpen. Maak de vertaalslag naar de leeftijd, ontwikkeling en belevingswereld van je kind.

Vertel wat er gaat gebeuren
Door aan je kind te vertellen wat er gaat gebeuren, wordt de situatie meer voorspelbaar. Je kind zal meer controle ervaren, waardoor de angst, spanning en pijn afneemt. Het voorbereiden van het kind zorgt er ook voor dat de (be)handeling of de ingreep beter kan worden verwerkt.

Laat zien, horen en voelen
Ieder kind neemt informatie op verschillende manieren tot zich. Zo kan een kind de voorkeur hebben voor Visueel, Auditief of Kinesthetisch (VAK). Hiermee wordt bedoeld; zien, horen en voelen/ervaren. Probeer zien, horen en voelen alle drie in te zetten tijdens de voorbereiding op een ziekenhuisbezoek. Dit kan door een filmpje te laten zien, een boekje voor te lezen en een speelgoed dokterskoffer te gebruiken.

Zorg voor vertrouwen
De reactie van ouders op de situatie bepaalt voor een groot deel hoe een kind reageert. Vertrouwen werkt aanstekelijk en angst werkt besmettelijk. Ga na wat jij nodig hebt om de rust zo veel mogelijk te bewaren en vertrouwen uit te stralen naar uw kind.