HMC Zorgt

Ziekte van Parkinson: telkens zoeken naar beste behandeling

11 april is de geboortedag van Sir James Parkinson. Er is dan wereldwijd aandacht voor de ziekte. Sir James Parkinson was een Britse arts die in 1817 de toen nog onbekende ziekte omschreef. Maar wat is Parkinson nu precies? Iedereen kent wel het beeld van mensen die hevig trillen. Maar er zijn tientallen andere symptomen mogelijk. En welke behandelingen zijn er zoal? Vijf vragen aan neuroloog Nico Weerkamp. Lees verder

Naar huis met een veilig gevoel

Patiënten die na een verblijf op de oncologische verpleegafdeling in HMC Antoniushove met ontslag gaan, krijgen voortaan volgens een vast format informatie mee naar huis. Daardoor weten zij ook thuis precies welke leefregels en adviezen voor hen van toepassing zijn, op welke symptomen zij moeten letten en wanneer zij contact moeten opnemen met de afdeling. Lees verder

Weet u uw bloeddruk?

Verpleegkundig specialist Anna van Ittersum werkt op de hypertensie polikliniek van HMC samen met vasculaire internisten en nefrologen. Bovendien is zij actief bestuurslid van de Nederlandse Hypertensie Vereniging, een vereniging die zorgprofessionals wil ondersteunen bij de behandeling van hypertensie. Samen met haar collega’s en de Nederlandse Hypertensie Vereniging wil zij de signalering en behandeling van hypertensie in Nederland verbeteren. Daarom maakte Anna van Ittersum een voorlichtingsvideo over de bloeddruk en het zelf meten van de bloeddruk. Lees verder

Thuis in 4 minuten kijken hoe hemodialyse gaat

Voor onze patiënten die voor het eerst moeten gaan dialyseren is alles nieuw. Ze krijgen meerdere afspraken bij ons op de polikliniek Dialyse en heel veel informatie. Ook moeten deze patiënten voor hun gezondheid ineens op allerlei dingen gaan letten en zich aan regels houden. Dit is om te zorgen dat het dialyseren goed gaat. Al met al komt er veel op hen af. Wat eet ik nu precies, moet ik medicatie gaan gebruiken en hoeveel mag ik eigenlijk drinken? Om patiënten daarbij te helpen, hebben wij als dialyseverpleegkundigen meegewerkt aan het maken van een informatiefilmpje over hemodialyse. Lees verder