Disclaimer

Deze website is ontwikkeld en wordt onderhouden door Haaglanden Medisch Centrum (HMC). HMC stelt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties, informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen, kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

Wij actualiseren regelmatig de informatie op deze site. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Uiteraard stellen wij het op prijs als u onvolledigheden en/of fouten op de site aan ons meldt. U kunt hierover contact opnemen door het sturen van een e-mail.

Copyright

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, logo's, foto's en illustraties. Wanneer u de informatie op deze site wilt gebruiken voor eigen doeleinden, dient u hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te vragen. U kunt uw verzoek met vermelding van het doel mailen aan info@haaglandenmc.nl.

Privacy

Om privacyredenen wordt informatie over bezoeken aan de websites www.haaglandenmc.nl slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerking. De informatie wordt nooit gebruikt om individuele personen te identificeren. De persoonlijke gegevens die u mogelijkerwijs via de website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor uw aanvraag of reactie. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Links naar derden

Op deze website zijn links opgenomen naar informatiebronnen die niet door de HMC worden beheerd. Voor de inhoud van de informatie van deze bronnen draagt de HMC dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Links naar onze site

Linken naar de website www.haaglandenmc.nl is toegestaan, mits de goede naam van de HMC daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van de HMC wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.

Linken naar deze website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze website, stuur ons dan een e-mail.