Cookies

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij analytische en functionele cookies. Met analytische cookies krijgen we inzicht in het gebruik van onze website. Deze informatie verwerken we in verbeteringen van onze website. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Om filmpjes te laten zien op onze website maken wij geen gebruik van zogenaamd 'social plug ins' maar verwijzen wij met een link naar YouTube.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies hanteert de website van HMC en voor welk doel?

De website HMC maakt gebruik van cookies voor webstatistieken. Deze cookies bewaren geen persoonsgegevens.

Analytische cookies

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt de website van HMC gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw randapparatuur waardoor uw gebruik van de website kan worden geregistreerd.

Omdat de door Google ter beschikking gestelde IP-anonimisering voor de website van HMC is ingeschakeld, zijn deze gegevens anoniem. Deze anonieme gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Wij krijgen hierdoor inzicht in de wijze waarop de website van HMC wordt gebruikt en wij kunnen aan de hand van deze anonieme gegevens zo nodig onze website of dienstverlening aanpassen. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.

Functionele cookies

Om uw instellingen en/of voorkeuren bij het gebruik van de website te onthouden maken wij gebruik van functionele cookies.

Video

Om filmpjes te laten zien op onze website maken wij geen gebruik van zogenaamde 'social plug ins' maar verwijzen wij met een link naar YouTube. De door derden verzamelde informatie wordt niet gekoppeld aan de door HMC verwerkte persoonsgegevens. HMC maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot derden verzamelde informatie.

Statistieken

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw randapparatuur aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Wij verkrijgen op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en wij kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig onze website of dienstverlening aanpassen.

Wij hebben voor deze website een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics waarbij gekozen is voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres. Gegevens delen is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Cookies uitzetten/verwijderen

Het is mogelijk om het gebruik van cookies in uw browser uit te schakelen, zodat deze cookies niet geplaatst worden. Ook kunt u cookies die in het verleden in uw browser zijn geplaatst wissen. Via de volgende links kunt u vinden hoe u de instellingen van cookies in uw browser wijzigt en cookies in uw webbrowser kunt wissen:

U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

Wijzigingen

Dit cookie statement kan ten allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit cookie statement zullen via de website bekend worden gemaakt.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over dit cookie statement dan kunt u een e-mail sturen aan info@haaglandenmc.nl

Verder kunt u aanvullende informatie over het gebruik en verwijderen van cookies vinden op de website van de Consumentenbond.