Vrienden van Bronovo

Stichting Vrienden van Bronovo doet er alles aan om het verblijf van de patiënten en hun familie of vrienden zo aangenaam mogelijk te maken. Hiervoor zijn extra voorzieningen nodig. Uw hulp maakt hét verschil.

Printknop

hmc bronovo 780

Met uw steun financiert de stichting Vrienden van Bronovo projecten die het welzijn van patiënten verhogen en die niet uit het ziekenhuisbudget kunnen worden betaald. Zoals de beweegtuin voor senioren bijvoorbeeld, of de mini-biebs en de kindvriendelijke spoedeisende hulp. Projecten waardoor patiënten op een positieve manier worden gesteund!

Vriend worden

Wij hebben uw hulp hard nodig!
U kunt ons op verschillende manieren steunen. Zo kunt u eenmalig of periodiek een bedrag overmaken naar:

Stichting Vrienden van Bronovo
Rekeningnummer: NL09 ABNA 043 00 21 380
Graag onder vermelding van:
Naam – Adres - Woonplaats

Ook kunt u er voor kiezen om de Vrienden op te nemen in uw testament of een Fonds op Naam op te richten.

Graag lichten wij de verschillende vormen van doneren in een persoonlijk gesprek toe. Neemt u gerust telefonisch contact op met 088 - 979 31 21 of stuur een mail aan info@haaglandenmc.nl onder vermelding van “Vrienden van Bronovo”.

ANBI status en fiscale voordelen

Stichting Vrienden van Bronovo is erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor hoeft u geen schenkings- en successierechten te betalen. Uw gift komt dus geheel ten goede aan de activiteiten die voortvloeien uit de doelstellingen van Stichting Vrienden van Bronovo.

Vanwege onze ANBI status is uw gift aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Uw belastingvoordeel hangt af van uw inkomen, dat van uw eventuele fiscale partner, van uw leeftijd en de soort gift die u doneert, maar kan oplopen tot wel 52%. Raadpleeg de website van de Belastingdienst om u goed te informeren.

Bestuursleden

Met veel plezier en energie zetten de bestuurders van de Vrienden zich in om belangrijke projecten binnen HMC Bronovo te realiseren samen met betrokken Vrienden. Het bestuur ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden en bestaat uit:

  • jhr. P.F. de Ranitz tot Doornick - voorzitter
  • dhr. mr. J.R.E. Kielstra - secretaris
  • dhr. drs. I. Worisek RA - penningmeester
  • mw. mr. E.Y. Beelaerts van Blokland- van Schaijk - bestuurslid
  • mw. prof. dr. I.D. de Beaufort - bestuurslid

Voor verdere informatie over het bestuur, zoals zittingstermijn en vertegenwoordiging kunt u het beleidsplan raadplegen.

Beleid en jaarrekening

Het beleid van de Vrienden is om het vermogen in te zetten ter ondersteuning van projecten voor HMC Bronovo. De Stichting verwerft haar inkomsten uit subsidies, donaties, schenkingen, legaten en andere baten.

In het bijgevoegde (concept) beleidsplan (pdf, 468 KB) en de (concept) jaarrekening 2019 van de Vrienden (pdf, 27 KB) en het (concept) verslag activiteiten 2020  (pdf, 409 KB) kunt u hier meer over lezen.

Contact

Stichting Vrienden van Bronovo
Postbus 432
2501 CK Den Haag
KvK nummer: 40409307
RSIN / Fiscaal nummer: 802470592

Wilt u meer informatie dan kunt u bellen naar 088 - 979 26 79 of een mail sturen aan info@haaglandenmc.nl onder vermelding van “Vrienden van Bronovo”.