Giften en donaties

Voor mensen die een gift willen doen aan HMC zijn er verschillende mogelijkheden.

Printknop

Stichting Vrienden van Bronovo

Stichting De Vrienden van Bronovo doet er alles aan om het verblijf van de patiënten en hun familie of vrienden zo aangenaam mogelijk te maken. Hiervoor zijn extra voorzieningen nodig. Uw hulp maakt hét verschil. Lees verder.

Recreatiefonds MCH

Uit dit fonds worden extra’s voor de medewerkers betaald. Bijvoorbeeld een etentje voor de afdeling of een dagje uit. Het rekeningnnummer is: NL37 INGB 0000 4818 32, BIC INGBNL2A.

HMC Roparunteam 178

Het HMC Roparunteam zamelt geld in voor de stichting Roparun die dat inzet voor
palliatieve zorg bij mensen met kanker.

Het rekeningnnummer is NL27 INGB 0675 9708 06 onder vermelding van rekening courant roparun 1119121.

Bewegen tegen kanker

Het geld dat ingezameld wordt door Bewegen tegen kanker gaat naar beweegprogramma’s voor patiënten met kanker die wonen in de regio Haaglanden. Lees verder